"De Waarheidscommissie" van Action Zoo Humain van 28/10 tem 1/11 in Antwerpen - info - Gratis Tickets

Wat bedoelt Hand in Hand met "dekolonisatie van de geest"?

Wat betekent dekoloniseren voor Hand in Hand? Wat is het verband met onze strijd tegen racisme en discriminatie? Wat willen we lokaal juist bereiken? Wat gaan we wel doen en wat niet?

Hieronder geven we wat toelichting bij het begrip "dekolonisatie van de geest" zoals wij dat vertalen in onze algemene campagnedoelstellingen. In die zin is het geen afgewerkte of abstracte definitie maar een concreet "work in progress".

Om dit toe te lichten moeten we eerst een stapje terug zetten in de tijd...>>>

De blinde vlek van (onbewuste) westerse superioriteit en idee over minderwaardigheid van andere culturen, groepen, religies ... vinden we ook terug in onze bibliotheken. Ze zijn niet enkel vertegenwoordigers van een verleden dat we achter ons gelaten hebben maar ze zijn ook de getuigen van een hedendaagse manier om de wereld te bekijken met nogal eens westerse ogen. Bibliotheken vinden we terecht onontbeerlijk in een moderne maatschappij. Vele bibliotheken doen veel inspanningen om op relevante manier aanwezig te zijn in de (lokale) samenleving. Bibliotheken zijn de plaatsen waar cultuur zich...>>>
​Situering Steeds meer mensen wonen in stedelijke omgevingen en deze steden zijn bij uitstek de plaats waar de diversiteit gestalte krijgt. Dit gaat ook gepaard met conflicten, wat een kenmerk is van elke normale samenleving. Vele steden presenteren zichzelf nog als een homogeen witte christelijke samenleving met referenties naar een heldhaftig verleden waarin westerse superioriteit belangrijk is. Vele steden voeren een cultuurbeleid dat nog uitgaat van een blank cultuurbeleven (een quasi vanzelfsprekende voorkeursbehandeling van de autochtone cultuur, die niet in vraag wordt gesteld) Vele...>>>
situering De leefbaarheidsmonitor van de stad Gent: “In de Leefbaarheidsmonitor werden de personen die discriminatie hebben ondervonden, bevraagd naar de situatie waarin ze gediscrimineerd zijn geworden. Binnen deze groep respondenten is 15,3% gediscrimineerd op school.” Migratie- en integratiemonitor 2015: “In het schooljaar 2013-2014 had 20% respectievelijk 17% van de leerlingen in het gewoon kleuter- en lager onderwijs een niet- Nederlandse thuistaal, in het voltijds gewoon secundair onderwijs is dit 12%. Leerlingen met een vreemde nationaliteit of met een vreemde thuistaal die...>>>

Als we het hebben over tradities dan krijgen we het geheel moeilijk vervat in een nota. Het gaat immers over wat mensen denken, voelen en doen doorheen de tijd. Voor de ene gaat het over rituelen en voor de andere wordt het eerder spiritueel ingevuld. Men kan het niet loskoppelen van onze geschiedenis, ons verleden, zo ook niet van onze toekomst.

In dat opzicht leek het ons goed om vanuit één of meerdere definitie(s) te vertrekken en proberen we onderstaand een korte situering te doen van waaruit #decolonizemytradition mogelijks kan starten .

Een traditie (Latijn: trádere,...>>>

Positieve verhalen

Football for Peace bracht jongeren met verschillende religieuze overtuigingen samen om een...>>>

Meer dan 400 studenten van de lerarenopleiding aan de UCLL verleggen dit schooljaar hun grenzen...>>>

De prestigieuze rechtenfaculteit van de Amerikaanse universiteit Harvard doet zijn...>>>

Met “945 in beeld” willen we aan mensen op de vlucht de kans geven hun persoonlijke verhaal te vertellen. Aan de hand van interviews vragen we naar het verhaal van hun vlucht maar ook naar hun dromen, hun mooiste herinneringen, hun hobby’s. Zo ontdekken we waarschijnlijk al snel, dat die vreemde niet zo vreemd is en groeit er meer mogelijks meer begrip en verbondenheid.

>>>

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160111_02062258>>>

Nieuws

Programma 13u-13u30 Deuren open - onthaal 13u30 Welkom met korte toelichting...>>>

Waarom een campagne "dekoloniseren"?

In een eerste deel van de...>>>

Waarover gaat de campagne?

Hand in Hand zet zich al jaren in tegen de reële...>>>

Voor gelijke kansen, tegen discriminatie

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum,...>>>

Op maandag 5 oktober vertrekt Warda El-Kaddouri naar New York waar zij als VN-...>>>

Steunbetuigingen voor een campagne van Hand in Hand

kristof

Multicultuur is geen ideologie - sorry Merckel & Sarkozy - het is realiteit. Hoe kan de realiteit nu "mislukken"?

Teirlynck Noël

Niemand is een übermensch, ook al geloven velen dit van zichzelf. Geef onze medemens, welk ras of kleur ook, ziek of arbeidsgeschikt, werkzoekend of werkloos, gelijke kansen zonder vooroordelen. Open your mind!

sofie scholliers

ook wij zijn een product van de multicultuur

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Tania

Laten we gewoon samen een potje koken !
Samen eten zorgt voor een connectie tussen mensen en schept banden waar er eerst schijnbaar grenzen waren.Fijn en hartverwarmend gevoel geeft me dat telkens weer opnieuw.
Dankbaar voor zoveel diversiteit en verbondenheid, zalig toch !

Manou

ik steun

Puran en Fariba uit Iran

Wij steunen

Gunilla de Graef

Ik ben vrouw, moeder, Wase wis, Latina-by-choice, Antwerpenaar-by-default, docent, leerling, lief, gmail-user, collect-and-go, lezer van Irving en Rushdie, Shakira-in-de-auto luisteraar, Klara-in-bad, en ga zo maar door. Welke cultuur? Elke cultuur? Multicultuur!

Ferre Wijckmans

Ik steun

Marie-Jeanne

Ik steun

Activiteiten

vrijdag 28 oktober 2016
zaterdag 29 oktober 2016
zaterdag 29 oktober 2016
zaterdag 05 november 2016

Interessante campagnes die we ondersteunen

ORGANISEER EEN ACTIE

1,3 miljard mensen hebben geen toegang tot gezondheidszorg . Ze hebben geen dokter, apotheker of ziekenhuis in de buurt. Laat staat dat ze die kunnen betalen. Dat is onrechtvaardig. Iedereen verdient toch goede zorgen bij ziekte?

Jij kan gezondheidszorg voor mensen in het Zuiden verbeteren. HOE? Door 11.11.11 te steunen in zijn campagne. Organiseer een Santé-actie en verzamel zoveel mogelijk petities. Of zet een actie op touw om geld in te zamelen voor 11.11.11: van een frisbeetoernooi tot een brunch...>>>

Wist je dat er elk jaar meer dan 700 Palestijnse kinderen getraumatiseerd worden door hun arrestatie en de tijd die ze doorbrengen in Israëlische gevangenissen? ​ Wist je ook dat grote internationale bedrijven dit als een lucratieve business zien?

Dit is helemaal onbegrijpbaar en onaanvaardbaar.

​Toch is het zo. ​ ​Grote bedrijven hebben contracten met het Israëlisch gevangeniswezen en slaan winst uit deze overeenkomsten.>>>

Racisme pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens

Vandaag vijftien jaar geleden beloofde België in het Zuid-Afrikaanse Durban om een interfederaal actieplan tegen discriminatie uit te werken. Politici moeten op federaal, regionaal en lokaal niveau de handen eindelijk in elkaar slaan om deze openstaande schuld in te lossen, schrijven Wouter Van Bellingen , Hakim Benichou en Thomas Peeters

Wie? Directeur Minderhedenforum, woordvoerder Praktijktesten Nu en stafmedewerker Orbit....>>>

Word je ook ziek van de racistische praat die reeds langer maar vooral de recente dagen de sociale media teisteren? Vind je ook dat daarop sterker moet gereageerd worden? Wil je ook dat de overheid meer moet doen om racisme en discriminatie te stoppen?

Laat dit weten en zien door via twitter en facebook een statement te maken.

De Mortierbrigade ontwikkelde in navolging van de "Zonder Haat Straat" een omslag- en

profielfoto "Zonder Haat Praat" die je daarvoor kan gebruiken. (Zie...>>>