Wie zijn we

  • Hand in Hand vzw tegen racisme vzw is een socio-culturele organisatie die strijdt tegen racisme en discriminatie in onze samenleving. Ze ijvert voor een positieve invulling van de diversiteit die onze maatschappij kenmerkt. Daarbij gaat ze ervan uit dat racisme en discriminatie vooral het gevolg zijn van structurele mechanismen die een structurele aanpak vergen. Deze aanpak is een samenlevings- en overheidsopdracht. We proberen deze verandering te versnellen door beroep te doen op middenveldorganisaties en burgers om druk uit te oefenen op instanties die macht hebben over deze structuren.
  • Missie en visie
  • platformen