Archief

Dekoloniseren is een werkwoord

Als getuige van een veranderende samenleving zijn we als bibliotheek verplicht om vragen te stellen over onze neutraliteit als cultureel archief en informatiecentrum. Hoe en waarom krijgt bepaalde kennis prioriteit en autoriteit tegenover anderen? Hoe ordenen en catalogiseren we deze kennisvormen? Wie bepaalt de selectie- en kwaliteitscriteria? En hoe dragen we bij aan een vernieuwing van de canon met verhalen en referentiekaders die er systematisch moeilijk hun toegang toe vinden?

Een externe commissie van...>>>

1. Dekoloniseeracties naar aanleiding van de moord op Lumumba 17 januari 1961

Op 17 januari 2019 is het 58 jaar geleden dat Patrice Emery Lumumba, eerste en voorlopig - buiten Tshombe in 1965 - enige democratisch verkozen premier van Congo werd vermoord, mede onder Belgische verantwoordelijkheid. Heel wat organisaties grijpen deze symbolische datum aan om het te hebben over het koloniale verleden (zie verder). Net zoals vorig jaar dringt ook Hand in Hand opnieuw aan op de erkenning van het koloniale verleden en de band met het huidige structurele racisme. Dit kan bvb door een (koloniale)...>>>

Teken de open brief: hier

Bestelling vensteraffiches: hier

Downloaden facebook-profiel: hier

Downloaden Facebook-omslagfoto: hier

>>>

Privacy verklaring Platform2103

De persoonlijke gegevens die door middel van deze website verzameld worden, komen onder beheer van Hand in Hand tegen racisme vzw.

Volgende regels worden daarmee van kracht:

Hand in Hand tegen racisme vzw (kort: Hand in Hand of HIH) respecteert de privacywetgeving ter zake.

Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt HIH persoonlijke gegevens? HIH verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van gezamenlijke campagnes met...>>>
Déclaration Vie privée Platform2103

Les données personnelles collectées via ce site sont traitées par Hand in Hand tegen racisme vzw. Les règles suivantes sont d’application : Hand in Hand tegen racisme vzw (en bref : HAND IN HAND) respecte la législation en vigueur pour le respect de la vie privée. Vous pouvez lire ci-dessous à quoi cela correspond concrètement. Comment HAND IN HAND collecte les données personnelles ? HAND IN HAND ne collecte que les données personnelles que vous nous communiquez vous-même ou que des tiers nous communiquent dans le cadre de campagnes communes en rapport...>>>

Privacy verklaring Platform2103

Platform2103 draagt het beheer van de persoonlijke gegevens die door middel van deze website verzameld worden, over aan Hand in Hand tegen racisme vzw.

Volgende regels worden daarmee van kracht:

Hand in Hand tegen racisme vzw (kort: Hand in Hand of HIH) respecteert de privacywetgeving ter zake.

Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt HIH persoonlijke gegevens? HIH verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van...>>>

Hier komen de mogelijkheden om mee te doen met platform2103>>>

'Het antiracistische middenveld verwacht van een Actieplan tegen Racisme dat het vooroordelen en stereotypen net bestrijdt in plaats van ze te bekrachtigen en te versterken', schrijven 50 middenveldorganisaties. Ze roepen bevoegd staatssecretaris Zuhal Demir op om er snel werk van te maken.

Het nationaal actieplan tegen racisme waartoe België zich in 2001 op de VN-conferentie in Durban engageerde, ligt er anno 2018 nog steeds niet. Maar na afronding van het interfederaal actieplan tegen discriminatie van LGBTI beloofde Staatssecretaris Zuhal Demir om er eindelijk werk van te maken...>>>

Platform2103 est une plateforme reliant de nombreuses personnes et organisations qui estiment que le racisme n’a pas sa place dans notre société.

Aujourd’hui encore, le racisme est structurellement intégré dans notre société et provoque exclusion et discrimination.

Le racisme est une idéologie permettant de justifier la discrimination.

Le racisme au quotidien à l’encontre, entre autres, de personnes avec un passé de migration est légitimé par cette idéologie et par les structures.

Le racisme est également utilisé pour polariser : pour monter les...>>>