Steunbetuigingen voor een campagne van Hand in Hand

Kristien Van Buyten

Goed filmpje dat hopelijk mensen zal wakkerschudden. Helaas raken velen zelfs niet tot aan de fase van een interview...

Jobdiscriminatie

Karin Blommaert

Als bijblijfconsulent bij ACV-Antwerpen ondervind ik dagelijks hoe moeilijk het is voor mensen met een andere afkomst om een job te vinden.

Jobdiscriminatie

Johan Mayeur

Goe bezig   :)

Jobdiscriminatie

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jobdiscriminatie

Dirk Mast

ik steun

Jobdiscriminatie

TORFS Willy

Ik steun

Jobdiscriminatie

Drieghe Linda

Sollicitanten dienen gelijk behandeld te worden. Uiterlijk of taal doet er niet toe als je over de juiste capaciteiten beschikt.

Jobdiscriminatie

Anne Vercauteren

Ik steun

Jobdiscriminatie

Hamouti Leila

De realiteit valt niet te ontkennen. Vandaag en morgen zien er anders uit dan gisteren. Er zit niets anders op dan hand in hand samen te bouwen aan morgen.

Eén ieder die je aanspreekt over discriminatie zal zeggen: "dit kan en mag niet!" Wordt het dan geen tijd om daad bij woord te stellen? 

Neen! tegen alle vormen van disciminatie. Ja! Voor samenwerking en jobs en kansen voor iedereen zonder uitzondering en smoezen en 'rond-de-pot-gedraai'!

 

Jobdiscriminatie

Tine Keteleer

Ik steun

Jobdiscriminatie

Bea De Jonghe

Het is niet alleen voor jobs, ook voor huisvesting (private huurmarkt) worden ze opzij gezet.

Ook de mensen, die niet volledig kunnen meedraaien op de gewone arbeidsmarkt, kunnen geen job vinden en daardoor worden ze geïsoleerd en komen ze in armoede.

Jobdiscriminatie

Eline Versluys

Ik steun

Jobdiscriminatie

Farida Errazzouki

Discriminatie is het ergste wat je als 'allochtoon' kan meemaken bij de zoektocht naar een job. Stop discriminatie en werf aan op basis van kwaliteiten!

Jobdiscriminatie

Mees Koen

Ik steun

Jobdiscriminatie

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Jobdiscriminatie

Kim Janssens

Acties als deze zijn jammer genoeg nodig om discriminatie tegen te gaan.

Jobdiscriminatie

Murat Saralapov

Stop discriminatie op de Belgische arbeidsmarkt!

Jobdiscriminatie

Renée Laqueur-van Gent

Toegang tot de arbeidsmarkt begint voor vele nieuwgekomen onvoldoende geschoolden met eerst nog VDAB-cursus volgen. Hinderpaal daarbij is de toelatingstest Nederlands (NT2, Nederlands als tweede taal). Onvoldoende scoren (door zenuwen, of slechte dag) betekent: geen cursus. Als NT2-vrijwilliger bij vzw Elcker-Ik Centrum maak ik mee dat de VDAB in Antwerpen weigert de cursusinhoud van de "cursus Zorgkabined" (inderdaad genoemd met een d, over juist Nederlands gesproken) aan ons ter beschikking te stellen.  De werkzoekende juist doelgericht  helpen met het Nederlands, wordt ons onmogelijk gemaakt. De VDAB geeft als reden voor zijn "neen" 'dat de voorbereide a.s. cursist dan niet meer gemotiveerd zou zijn de VDAB-cursus te volgen'; een uit de lucht gegrepen argument.

Daarnaast acht Basiseducatie Antwerpen het niet verantwoord leerstof voor analfabeten aan het NT2-vrijwilligerscircuit ter beschikking te stellen.

Het zou fijn zijn als de politici ervoor zorgen dat alle met gemeenschapsgelden opgestelde cursussen via internet aan iedereen ter beschikking worden gesteld: open permanente educatie voor allen!! Uiteraard laat dat het verkrijgen van diploma's bij de officiële organisaties onverlet.

Jobdiscriminatie

Johan Baetens

Goed dat er een organisatie is als deze om dit thema bij de politiekers aan te kaarten. Doe zo voort! ;-)

Jobdiscriminatie

Pintens magda

Ik steun

Jobdiscriminatie

Azouaghe Seddik

Never give up, heb geduld !

Jobdiscriminatie

van bokhoven bjorn

het is een schand dat men in deze tijd nog onderschijd maakt tussen rassen en geloof,wij zijn allen mensen die willen overleven in de maatschapij. Ik bezie dit zo; rasistische mensen hebben een lager iq en mee lopers stem daarom nooit op vlaams belang of nva.lang leve het volk 

Jobdiscriminatie

Flore uit Togo

ik steun

Jobdiscriminatie

Maya uit Bhutan

Ik steun

Jobdiscriminatie

Rachel uit Engeland

ik steun

Jobdiscriminatie