Nieuwsberichten

Wat hebben we geleerd in april?

Rachida Lamrabet en Ilona Lyubayeva spreken

Rachida Lamrabet en Ilona Lyuabayeva ontvingen in maart op dezelfde dag hun ontslagbrief. Humo laat hen op 24 april aan het woord ( hier ). Ook De Wereld Morgen zendt op 25 april een video-gesprek uit dat plaatsvond op 22 april in het Brusselse culturele café Le Space ( hier ). Alhoewel Lyubayeva de bons kreeg van de Vlaamse regering twijfelt niemand eraan dat vooral de N-VA met Liesbet Homans achter het ontslag stond. Bij Lamrabet leek de politieke motivatie...>>>

Deportatie op basis van vermoeden.

Maart diende zich aan als een drukke maand voor wie begaan is met mensenrechten en de strijd tegen racisme en discriminatie. Maar dat het zo'n rollercoaster zou worden konden weinigen vermoeden.

Toch willen we nog beginnen met een feit van vorige maand. Op 9 februari stemde de Kamer in met het voorstel van staatssecretaris Francken waardoor 'criminele' buitenlanders die in ons land geboren zijn of er voor hun 12de arriveerden, kunnen worden uitgewezen. 'Criminele' tussen aanhalingstekens want deze uitwijzing kan gebeuren zonder...>>>

In 1960 werd 21 maart uitgeroepen tot “Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie”. Het actieplaform Praktijktesten Nu brengt vandaag hulde aan de vele slachtoffers van racisme en discriminatie die er ook in 2017 nog zijn. In een filmpje delen enkelen onder hen hun ervaring met discriminatie op de arbeids- en woonmarkt. Het platform Praktijktesten Nu focust op de discriminatie van etnisch-culturele minderheden op de arbeids- en woonmarkt, maar pleit ervoor dat praktijktesten worden ingezet om alle vormen van discriminatie op te sporen en aan te pakken. Ze benadrukken dit in hun...>>>

Met gastspreker Mathieu Charles (Belgian Renaissance)

Begin 2017 startte Hand in Hand met de campagne 'Dekoloniseer de lokale samenleving'. Vorige eeuw werden door de dekolonisatie de ex-kolonies zelfstandige en onafhankelijke staten met volle rechten op het internationale forum.

Vandaag moeten we ervoor zorgen dat iedereen als volwaardige burger erkend wordt. Met ieder zijn/haar inbreng, van welke afkomst dan ook.

Voel je je hierdoor aangesproken? Wil je ten gronde iets doen aan racisme en de discriminatie van mensen met een...>>>

In een open brief op initiatief van de advocaten van Progress Laweyers Network, ondertekend door organisaties en mensen uit het middenveld en de cultuurwereld, uiten ze hun kritiek op de nieuwe vreemdelingenwet. Die maakt het mogelijk om legaal verblijvende burgers van andere origine een bevel te geven om het grondgebied te verlaten, zelfs als ze in België geboren zijn. De Dienst Vreemdelingenzaken kan dat beslissen op basis van vage redenen van verstoring openbare orde of nationale veiligheid.

(Mieke Van Laer, Progress Lawyers Network)

Op 9...>>>

http://www.demorgen.be/nieuws/lijst-van-300-boeken-moet-evenwicht-brenge...>>>

Vooraf…

Er valt geen samenleving te bedenken zonder diversiteit. Individuen en gemeenschappen verschillen nu eenmaal door taal, fysieke kenmerken, cultuur, geslacht, religie, seksuele geaardheid, huidskleur… Die diversiteit zal er altijd zijn.

Belangrijk aan deze verschillen zijn vooral de basisrechten en de mogelijke ongelijkheden die ermee verbonden worden. Waar vrouwen minder verdienen dan mannen, sommige gebouwen ontoegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel, of iemands seksuele geaardheid voor een andere behandeling zorgt,...>>>

Versiety Media is ontstaan omdat wij ontevreden zijn met de huidige media. Aan de hand van een enquête hebben we ontdekt dat wij niet de enige waren. 172 van de 190 bestaande nationaliteiten zijn vertegenwoordigd in Antwerpen. Hiermee is ‘t stad een boegbeeld van de 21ste-eeuwse superdiversiteit. En toch is de huidige media geen reële representatie van deze maatschappij. De federale studie Media en Diversiteit toonde aan dat amper 1% van de beroepsjournalisten, Belgen zijn met een andere culturele achtergrond. Vrouwen zijn ook nog steeds sterk ondervertegenwoordigd in de huidige media....>>>