Nationale Antiracismedag / Journée nationale de l'antiracisme

24 maart was een belangrijke stap in de realisatie van onze eisen. Iedereen heeft kunnen zien dat een nieuwe krachtige antiracismebeweging is opgestaan die wil dat racisme stopt. Met 6 concrete eisen zijn de eerste perspectieven uitgetekend. Samen met de 160 steunende organisaties en verenigingen, samen met de 300 individuele ondersteuners, samen met de zes à zevenduizend betogers, samen met allen die hun schouders willen zetten onder dit ambitieuse programma, willen we de komende maanden nog stappen zetten.

Daarom komen we op 15 juni samen op onze nationale antiracismedag om dit programma af te spreken. Deze vindt plaats in zaal Rodelle (15-17 Denemarkenstraat 15-17, 1060 Sint-Gillis - vlakbij Zuidstation).


Le 24 mars fut une étape importante dans la réalisation de nos revendications. Tout le monde a pu constater qu'un nouveau mouvement antiraciste puissant s'est levé pour faire cesser le racisme. Avec 6 demandes concrètes, les premières perspectives ont été élaborées. Avec les 160 organisations et associations de soutien, les 300 sympathisants individuels, les six à sept mille manifestants et tous ceux qui veulent mettre leurs épaules derrière cet ambitieux programme, nous voulons prendre de nouvelles mesures dans les mois à venir.

C'est pourquoi nous nous réunirons le 15 juin, à l'occasion de notre journée nationale contre le racisme, pour nous mettre d'accord sur ce programme. Celle-ci a lieu dans la salle Rodelle (15-17 rue de Danemark 1060 Sint-Gillis - près de la gare du Midi)

La salle Rodelle (15-17 rue de Danemark 1060 Sint-Gillis - près de la gare du Midi) 

Nous réalisons un programme de 9h30 à 16h

Deze vindt plaats in zaal Rodelle (15-17 Denemarkenstraat 15-17, 1060 Sint-Gillis - vlakbij Zuidstation).

We maken een programma van 9.30u tot 16u.

Datum:
zaterdag, 15 juni, 2019 - 09:30 tot 16:00
Locatie:
Brussel, meer info volgt