Missie Hand in Hand tegen racisme vzw

Missie

Onze samenleving is superdivers. Vele personen met wortels in de migratie ondervinden racisme en discriminatie op essentiële terreinen die hun menselijkheid raken. Hand in Hand werkt mee aan een samenleving die de bestaande superdiversiteit positief invult en een halt toeroept aan racisme en discriminatie.

Op politiek vlak streeft de beweging naar structurele veranderingen door te wegen op het beleid. Respect voor de mensenrechten en solidariteit met de zwakste groepen zijn hierbij de belangrijkste leidraden.

Hand in Hand realiseert deze doelstellingen door de gepaste maatschappelijke processen te activeren en door sensibiliserende campagnes te voeren naar een breed publiek. Het begrijpbaar maken van de uitdagingen in een superdiverse samenleving vormt hierbij een belangrijk educatief en sensibiliserend onderdeel.

Hand in Hand wil in de superdiversiteit een verbindende rol spelen tussen de bevolkingsgroepen.

Hand in Hand creëert, activeert en mobiliseert intermediaire netwerken die invloed hebben op het uiteindelijke doelpubliek, de brede samenleving. Deze netwerken bestaan uit  (vertegenwoordigers van) middenveldorganisaties en (andere) actieve burgers (vrijwilligers)