Help vluchtelingen via vluchtelingenwerk

Het aantal mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging, stijgt snel. De bestaande opvangplaatsen vullen zich in een recordtempo, en de overheid probeert zich aan deze veranderende omstandigheden aan te passen. De afgelopen weken (augustus 2015) heeft Vluchtelingenwerk Vlaanderen van heel wat burgers het signaal ontvangen dat ze zich graag willen inzetten voor de asielzoekers en vluchtelingen. Dat gaat van het doneren van kleren tot het in huis opvangen van vluchtelingen. Hieronder kan je alvast enkele mogelijkheden terugvinden.

1. Doe een gift

Momenteel hebben we dringend extra geld nodig voor het Startpunt. De asielzoekers die zich op hun eerste dag in België bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) laten registreren, krijgen ’s middags bij ons een eenvoudige maaltijd en noodzakelijke informatie over hun asielprocedure. Door de grote toeloop van de laatste weken hebben we dringend nood aan extra financiële middelen om deze mensen veilig en sereen op te vangen. Ook voor onze Infodesk zijn we op zoek naar extra middelen. 

Doe vandaag nog een gift online

Elke donatie gebruiken wij om op te komen voor de rechten van vluchtelingen en asielzoekers. We vangen hen op. We helpen hen bij de asielprocedure en bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Met een gift geef  je vluchtelingen een kans op een veilig leven. Je kan ook of storten op rekeningnummer BE06 5230 8056 2922 (BIC: TRIOBEBB)

Voor meer informatie: http://www.vluchtelingenwerk.be/doe-een-gift

2. Je inzetten als vrijwilliger?

Dagelijks zijn er in Vlaanderen en Brussel honderden vrijwilligers in de weer voor asielzoekers en vluchtelingen. Allemaal helpen ze waar en hoe ze kunnen: in het Startpunt van Vluchtelingenwerk, in een lokale vrijwilligersgroep, bij een activiteit voor vluchtelingen, als vrijwillig jurist, etc.

Wil jij ook vrijwilliger worden? Neem dan een kijkje op onze vrijwilligerspagina, waar we heel wat vrijwilligersmogelijkheden hebben verzameld.

Daarnaast kan je ook contact opnemen met het OCMW van jouw gemeente of met een opvangcentrum in je buurt. Ook zij kunnen vaak vrijwilligers gebruiken. Een overzicht met alle opvangcentra voor asielzoekers vind je op de website van Fedasil, het overheidsagentschap dat de asielopvang coördineert: http://fedasil.be/nl/center. Meer info ook bij onze collega’s van het Rode Kruis: http://www.rodekruis.be/wat-doen-we/hulp-wereldwijd/opvang-asielzoekers/

3. Kleding, speelgoed en ander materiaal doneren?

Heb je (gebruikte) kleding, speelgoed of ander materiaal verzameld dat je graag wil doneren? Neem dan contact op met lokale vrijwilligersgroepen, het OCMW, de kerkgemeenschap of moskee uit jouw buurt, en vraag na of er dingen zijn die ze kunnen gebruiken.

Ook op de website van de overheid kan je per opvangcentrum voor asielzoekers terugvinden welk materiaal zij nog kunnen gebruiken. Of een opvangcentrum in jouw buurt specifieke noden heeft, vind je hier terug: http://fedasil.be/nl/inhoud/giften.

4. Je wil een asielzoeker opvangen in huis?

Het opvangen van asielzoekers vraagt professionele begeleiding. Vaak hebben deze mensen traumatische gebeurtenissen achter de rug, en hebben ze een moeilijke reisweg afgelegd. Ze zitten nog in de asielprocedure en weten nog niet of zij ook in België zullen kunnen blijven. Zo heeft het ontvangen van een negatieve beslissing een zware impact op een asielzoeker, die hiervoor best begeleid wordt door gespecialiseerde hulpverleners.

In België heeft Fedasil van de overheid de opdracht gekregen om de opvang van asielzoekers te regelen. Het doet dit in samenwerking met een aantal partners zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het Rode Kruis, CIRÉ, en anderen.

We denken wel aan het tijdelijk opvangen van mensen met een erkenning als vluchtelingen of met een subsidaire bescherming. Zij hebben de procedure doorlopen en moeten dan hier een nieuw leven starten. Momenteel worden particulieren die vluchtelingen opvangen nog niet op een georganiseerde wijze ondersteund door de overheid en de gespecialiseerde partners. Bijgevolg is er ook nog geen mogelijkheid tot financiële tussenkomst (voor gemaakte kosten zoals water, eten, etc.) of psychosociale begeleiding van deze mensen.

Vluchtelingenwerk onderzoekt momenteel deze aspecten, zodat er in de toekomst een goede begeleiding van de gastvrije gezinnen en de vluchtelingen kan zijn. Van zodra duidelijk is of we deze vorm van opvang kunnen ondersteunen, dan zullen we hierover communiceren. Hou dus onze website in het oog, of volg ons op Facebook of Twitter. Je kan je ook abonneren op onze gratis nieuwsbrief e-fugee (bij ‘Blijf op de hoogte’).

5. Je hebt een woning/appartement/studio ter beschikking die je wil verhuren?

Samen met onze partnerorganisaties organiseren wij 'individuele opvang': wij vangen asielzoekers tijdens hun procedure op in woningen, appartementen of studio’s. Wij zijn altijd op zoek naar veilige en betaalbare woningen. Ook voor erkende vluchtelingen die hun procedure hebben doorlopen. Want zij moeten op erg korte tijd een eigen woning vinden op de private woonmarkt en de opvang van Fedasil verlaten. In de praktijk blijkt bijzonder moeilijk.

Je kan contact met ons opnemen als je een woning te huur hebt.