Hand in Hand tegen racisme vzw zoekt nieuwe voorzitter (m/v/x)

Na zijn jarenlang engagement geeft de huidige voorzitter van Hand in Hand tegen racisme vzw de fakkel door. De Algemene Vergadering van Hand in Hand tegen racisme vzw zoekt daarom een nieuwe voorzit.s.ter. Dit kan eventueel ook een duopositie zijn.
Het gaat om een onbezoldigd engagement. Je geeft mee vorm aan de antiracismestrijd in Vlaanderen van de komende jaren.  Je maakt deel uit van  een gemotiveerd team van personeelsleden, mede-bestuursleden en vele andere vrijwilligers en sympathisanten. 

Hand in Hand in een notendop

Hand in Hand tegen racisme vzw (kort Hand in Hand) is een sociaal-culturele beweging die strijdt tegen structureel racisme, een racisme dat ingebed is in onze maatschappij. We streven naar een samenleving waarin alle mensen gelijke rechten en kansen hebben en discriminatie uitgebannen wordt (zie onze missie en visie op https://www.anti-racisme.be/nl/wie-zijn-we ).

Onze belangrijkste activiteiten zijn langlopende politiserende campagnes zoals  “Dekoloniseer de lokale samenleving” waarin we het maatschappelijk activeren van mensen combineren met vormend werken naar een ruim publiek (zie www.dekoloniseer.be). We zijn verder bijzonder actief in het Platform Praktijktesten Nu en in NAPAR (platform voor een interfederaal actieplan tegen racisme) om het beleid onder druk te zetten om structurele maatregelen te nemen tegen racisme. We trekken mee de werkgroep diversiteit van Hart boven Hard om breed te kunnen mobiliseren. 
Gezien onze beperkte middelen (twee personeelsleden en een beperkt budget) is ons succes in deze campagnes alleen mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de verbindende samenwerking met andere organisaties of netwerken. De voorzit.s.ter is hierbij een belangrijke spilfiguur.

Wie zoeken we?

Profielvereisten
We zoeken een voorzit.s.ter die vanuit een sterk antiracistisch engagement en voldoende kennis over het thema deze taak wil opnemen.
De voorzit.s.ter onderschrijft de missie en visie van Hand in Hand en draagt die mee uit naar de buitenwereld. Deze missie en visie vertaalt zich in een sociaal-culturele werking gericht op volwassenen in hun vrije tijd.
Hij of zij kan verbindend werken naar de antiracistische beweging als geheel, vindt intersectionaliteit belangrijk en streeft naar samenwerking met andere bewegingen voor een meer rechtvaardige samenleving.

Takenpakket
De voorzit.s.ter geeft op een sturende manier leiding aan personeel, vrijwilligers en organisatie.  Zij of hij stimuleert mensen om taken en verantwoordelijkheden op te nemen en coacht hen hierbij. Dit is wel op algemene wijze, de dagdagelijkse aansturing gebeurt door de coördinator.
Hij of zij kan op lange termijn denken en ontwikkelt mee de strategie en visie van de organisatie.
De voorzit.s.ter moet de organisatie naar buiten kunnen vertegenwoordigen. 
De voorzit.s.ter heeft een goede financiële reflex en houdt er rekening mee dat de noodzakelijke subsidies voor personeel en werkingsmiddelen samenhangen met een goede uitvoering van onze verplichtingen volgens het Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk. 

Mensen met een migratieachtergrond worden aangemoedigd zich kandidaat te stellen.

Procedure

Herken je je in bovenstaand profiel en heb je zin om de handen uit de mouwen te steken bij Hand in Hand tegen racisme? 
Stuur dan je c.v. samen met je motivatie én je visie op de toekomst van Hand in Hand naar info@anti-racisme.be ter attentie van de selectiecommissie. 
Als je de functie graag in duo zou opnemen, kan je dat aangeven in je kandidatuur.
De selectiecommissie nodigt je uit voor een gesprek, na een pre-selectie op basis van je motivatiebrief  (met c.v. en visie).
Je kan je kandidatuur indienen tot en met donderdag 15 oktober.
We laten je weten of en wanneer je voor een gesprek wordt uitgenodigd, ten laatste op 23 oktober. De gesprekken zijn gepland in de week van 26 oktober.

Meer info bij de ontslagnemende voorzitter: ludo@anti-racisme.be.

Hand in Hand tegen racisme vzw
Grotesteenweg 91
2600 Berchem
info@anti-racisme.be
www.anti-racisme.be
www.dekoloniseer.be