Diversity? Yes we can.

Building diversity

Vormingstraject over lokaal samenleven in diversiteit

In 2015 lanceerde Hand in Hand de succesvolle online-campagne "ik ben geen racist maar". Op  vierentwintig uur tijd keurden vijfendertigduizend mensen de racistische en islamofobe uitspraken af van de actrice in het filmpje. Per afkeuring werd het filmpje enkele milliseconden ingekort tot enkel "ik ben geen racist" overbleef.   Nog veel meer sympathisanten waren teleurgesteld dat ze te laat waren om hier aan mee te werken.

 

Hand in Hand wil op dit elan verder gaan en burgers motiveren om mee te werken aan een samenleving waar diversiteit een meerwaarde is. Niet alleen online maar vooral in de eigen gemeente of stad met de steun van lokale partners. Hand in Hand biedt in steden en gemeenten een vormingstraject 'Diversity? Yes, we can' aan. Met dit traject beogen we de deelnemers meer inzicht te geven in elkaars levensloop en in de mechanismen van discriminatie, racisme en uitsluiting. Ook de eigen dagelijkse ervaringen van de deelnemers kunnen aan bod komen. De deelnemers krijgen handvaten om zich weerbaar op te stellen en om samen actie te voeren tegen uitsluiting, racisme en te bouwen aan een vreedzame diverse samenleving. Doelgroep van dit vormingstraject zijn geëngageerde burgers van diverse origine.

 

 

"We geloven in het nut om samen - mensen met en zonder migratieachtergrond - aan de kar te trekken en te bouwen aan een samenleving waarbij herkomst, nationaliteit of geloof een meerwaarde is voor Vlaanderen." (Marius Dekeyser, coördinator Hand in Hand)

 

Het vormingstraject: in concreto

 

Het vormingstraject werd uitgewerkt door Labo vzw, een sociaal laboratorium van participatorische educatie, strategische processen en bewegingsopbouw. De medewerkers van deze vzw begeleiden deskundig het vormingstraject.

 

Het traject omvat twee sessies van een halve dag (3u) of avond.

  1. In sessie 1 zoomen we in op het fenomeen van racisme aan de hand van interactieve methodieken zoals 'Hand shake', De levensrivier, de Spectrumlijn ... Voor de eerste sessie nodigen we een 'bekende' gastspreker uit.  Deze publiekstrekker zal mee in dialoog gaan met de groep.

 

  1. In sessie 2 werken we rond weerbaarheid en het samen actie voeren aan de hand van 'Privilige Walk', het 'Krantentheater, Forum Scènes en het Pad naar Actie. Tenslotte kunnen de deelnemers met de lokale partner concrete plannen uitwerken om positief samen te leven in diversiteit.

 

Voor alle deelnemers aan dit vormingstraject in verschillende steden of gemeenten voorzien we een gezamenlijk terugkeermoment. Tijdens dit terugkeermoment krijgen alle deelnemers de kans om de werking van Hand in Hand te leren kennen en met elkaar te netwerken.

 

Lokaal bouwen aan verdraagzaamheid

 

Wil jij als lokale partner mee je schouders zetten onder dit vormingstraject voor samenleven in diversiteit?

Hand in Hand biedt deze vorming met lesgevers gratis aan, voorziet promotiemateriaal en ondersteunt de organisatie van het vormingtraject. 

Belangrijke voorwaarde is dat zowel een publiek van mensen met en zonder migratieachtergrond aangesproken worden.

Geef ons een seintje als je interesse hebt en we nemen contact met je op.

info@anti-racisme.be

Gerelateerde inhoud