Dekoloniseren is een werkwoord

Dekoloniseren is een werkwoord

 

Als getuige van een veranderende samenleving zijn we als bibliotheek verplicht om vragen te stellen over onze neutraliteit als cultureel archief en informatiecentrum. Hoe en waarom krijgt bepaalde kennis prioriteit en autoriteit tegenover anderen? Hoe ordenen en catalogiseren we deze kennisvormen? Wie bepaalt de selectie- en kwaliteitscriteria? En hoe dragen we bij aan een vernieuwing van de canon met verhalen en referentiekaders die er systematisch moeilijk hun toegang toe vinden?

Een externe commissie van curatoren (auteurs, academici en makers met uiteenlopende expertises) gaat aan de slag met deze vragen en werkt op lange termijn samen met Muntpunt aan een meer volledige aanvulling op de huidige collectie en het programma.

Maak de komende maanden kennis met de curatoren aan de hand van hun aanbevelingen in boeken of tijdens een van hun projecten in het aansluitende programma.


1. Boekenrondleiding | Dekoloniseren is een werkwoord met Heleen Debeuckelaere

Wanneer: 

woensdag 16 januari 2019, 

13:00 tot 14:00

woensdag 16 januari 2019, 

19:00 tot 20:00

Waar: 

Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel

Prijs: 

gratis

Heleen Debeuckelaere neemt je mee op sleeptouw door de Collectie in de kijker ‘Dekoloniseren is een werkwoord'. Vijf bijzondere boeken dienen als rode draad.

Heleen Debeuckelaere is een historica, schrijfster en organisator uit Brussel. Ze levert geregeld bijdragen voor Belgische en Nederlandse media en stond aan de wieg van de vzw Metissen van België en het videokanaal Black Speaks Back.

In 2018 leverde ze een bijdrage aan ‘Zwart, Afro-Europese literatuur uit de Lage Landen’ samengesteld door Vamba Sherif en Ebissé Rouw en ‘Pietpraat. Over Zwarte Piet in België’ samengesteld door Bambi Ceuppens.

Ze stuurt de externe commissie van curatoren die de Collectie in de kijker samenstelde. 

Tijdens deze boekenrondleiding vertelt Heleen over 5 werken uit de collectie die ze onmisbaar en belangrijk vindt in de bibliotheek van vandaag en waarom deze stemmen toegevoegd moeten worden aan de literaire canon.

 

i.h.k.v. ‘Dekoloniseren is een werkwoord'.

  • Schrijf in op: woensdag 16 januari 2019, 13:00
  • Schrijf in op: woensdag 16 januari 2019, 19:00

 


2. Boekenrondleiding | Dekoloniseren is een werkwoord met Monica Kamara

Monica Kamara neemt je mee door de nieuwe collectie ‘Dekoloniseren is een werkwoord'.

Wanneer: 

woensdag 30 januari 2019, 

13:00 tot 14:00

Waar: 

Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel

Prijs: 

gratis

Monica Kamara neemt je mee op sleeptouw door de Collectie in de kijker ‘Dekoloniseren is een werkwoord'. Vijf bijzondere boeken dienen als rode draad.

Monica Kamara is studente communicatiemanagement, schrijft en treedt op met poëzie en werkt voor vzw Urbanwoorden. Ze is lid van de externe commissie van curatoren die de Collectie in de kijker samenstelde. 

Tijdens deze boekenrondleiding vertelt Monica over 5 werken uit de collectie die ze onmisbaar en belangrijk vindt in de bibliotheek van vandaag en waarom deze stemmen toegevoegd moeten worden aan de literaire canon.

 

i.h.k.v. ‘Dekoloniseren is een werkwoord'


3. Boekenrondleiding | Dekoloniseren is een werkwoord met Hélène Christelle Munganyende

Hélène Christelle Munganyende neemt je mee door de nieuwe collectie ‘Dekoloniseren is een werkwoord'.

Wanneer: 

woensdag 20 februari 2019, 

13:00 tot 14:00

Waar: 

Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel

Prijs: 

gratis

Hélène Christelle Munganyende neemt je mee op sleeptouw door de Collectie in de kijker ‘Dekoloniseren is een werkwoord'. Vijf bijzondere boeken dienen als rode draad.

Hélène Christelle Munganyende telt 23 rebelse levensjaren tussen Kigali, Eindhoven en Brussel. Ze is politieke wetenschapper in spe, president bij IamSHERO.eu, Beyoncéologist, TEDxWomen speaker en heeft een passie voor schrijven en nieuwe media.

Tijdens deze boekenrondleiding vertelt Hélène Christelle over 5 werken uit de collectie die ze onmisbaar en belangrijk vindt in de bibliotheek van vandaag en waarom deze stemmen toegevoegd moeten worden aan de literaire canon.

 

i.h.k.v. ‘Dekoloniseren is een werkwoord'


4. Boekenrondleiding | Dekoloniseren is een werkwoord met Anissa Boujdaini

Anissa Boujdaini neemt je mee door de nieuwe collectie ‘Dekoloniseren is een werkwoord'.

Wanneer: 

woensdag 6 maart 2019, 

13:00 tot 14:00

Waar: 

Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel

Prijs: 

gratis

Anissa Boujdaini neemt je mee op sleeptouw door de Collectie in de kijker ‘Dekoloniseren is een werkwoord'. Vijf bijzondere boeken dienen als rode draad.

Met zowel persoonlijke als maatschappijkritische gedichten trekt spoken word artieste Anissa haar publiek zacht maar genadeloos mee in haar gedachtestroom. Naast optredens verzorgt ze ook slamlezingen en workshops tekst en voordracht.

Tijdens deze boekenrondleiding vertelt Anissa over 5 werken uit de collectie die ze onmisbaar en belangrijk vindt in de bibliotheek van vandaag en waarom deze stemmen toegevoegd moeten worden aan de literaire canon.

 

i.h.k.v. ‘Dekoloniseren is een werkwoord'


Verboden Boeken: De verbrande dichtbundel van Léon-Gontran Damas

Specialisten spreken vrijuit over de boeken die je nooit had mogen lezen. Een 4-delige lezingenreeks over controversiële en clandestiene werken uit de literatuur­geschiedenis.

Wanneer: 

zaterdag 9 maart 2019, 

11:00 tot 13:00

Waar: 

Muntpunt, De Wolken +5, Munt 6, 1000 Brussel

Prijs: 

€ 5 (Paspartoe kansentarief, studenten, leden UPV: € 2)

Organisatie

UPVi.s.m. Muntpunt

De dichtbundel ‘Pigments' uit 1937 was een visionair werk: de Frans-Guyanese schrijver Léon-Gontran Damaswaarschuwde erin voor nazisme en racisme, voor etnische zuivering en de vervreemding van het individu in een mechanische wereld. Maar dat was niet waarom de Franse autoriteiten de dichtbundel bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verboden. Onaanvaardbaar was de oproep tot de Senegalese soldaten om niet langer Europese oorlogen uit te vechten voor hun Franse meesters en eerst de Fransen uit Senegal te gooien.

In deze 2de sessie kadert prof. dr. Kathleen Gysselsde censuur van Damas' werk in de tijd en omstandigheden waarin hij leefde. Kathleen Gyssels doceert Franstalige literatuur buiten Frankrijk aan de Universiteit Antwerpen. Haar werk spitst zich toe op thema's als multiculturaliteit, discriminatie van minderheden, zwarte en joodse diasporaliteratuur, canonisering en beeldvorming van de Ander.


Filosofieleesgroep | Wat we van Afrikaanse filosofie kunnen leren met Ted Bwatu

Denker Ted Bwatu neemt je mee doorheen enkele belangwekkende passages uit het boek ‘Socrates en Òrúnmìlà’ van emeritus professor Sophie Olúwolé.

Wanneer: 

zaterdag 16 maart 2019, 

15:00 tot 17:00

Waar: 

Muntpunt, De Wolken +5, Munt 6, 1000 Brussel

Prijs: 

gratis

In de geschiedenis van de filosofie vormt Socrates het beginpunt van het westers denken. Maar Socrates had een collega in Afrika, betoogt Olúwolé. In haar boek ‘Socrates en Òrúnmìlà' toont professor Olúwolé aan dat Òrúnmìlà wel degelijk een filosoof was, wiens gedachtegoed door de kolonisatie ondergesneeuwd raakte.

“Vele uit het Westen geïmporteerde religieuze, filosofische, wetenschappelijke en sociale principes brachten achteruitgang in plaats van vooruitgang voor het Afrikaanse denken.” Voor de kolonisator voet aan grond zette op het oudste continent, leefden mensen er volgens bepaalde wetten en principes die vandaag zouden doorgaan als progressief en vernieuwend.

Denker Ted Bwatu neemt je mee doorheen enkele passages uit het boek.    

 

i.h.k.v. ‘Dekoloniseren is een werkwoord'


Campuslezing | Laten we ons zelf dekoloniseren. Postkoloniale identiteit.

4 experten gaan met elkaar in gesprek en stellen zich de vraag hoe we vorm geven aan identiteit binnen de huidige context.

Wanneer: 

dinsdag 5 februari 2019, 

14:00 tot 16:00

Waar: 

Muntpunt, Agora 0, Munt 6, 1000 Brussel

Prijs: 

€ 5 (€ 4 voor Okra-leden)

Organisatie: 

Hogeschool Odisee en KU Leuven Campus Brussel i.s.m. Okra Cultuur Brussel en Muntpunt

West-Europese samenlevingen hebben de neiging hun koloniale verleden te vergeten en erkennen zelden hoe kolonialisme doorleeft in het heden. Nochtans is deze erkenning noodzakelijk om het hoofd te kunnen bieden aan de systematische marginalisering van groepen op basis van kenmerken zoals huidskleur en geaardheid. Hoe vorm geven aan identiteit in een context als deze? Dat is de inzet van deze lezing, met een meervoud van invalshoeken, maar met één gedeelde ondertoon. En die klinkt als volgt: kolonialisme is lang niet zo ‘post’ als algemeen aangenomen wordt.

JAN VAN DEN BROECK is antropoloog en lector sociaal(-cultureel) werk. Zijn recente onderzoeksinteresse focust onder andere op de gevolgen van kolonialiteit in de hedendaagse samenleving, op de bijdrage van het sociaal werk aan de bestendiging van koloniale logica’s, vroeger en nu, en op de ontwikkeling van sociaal-agogische processen met oog op de dekolonisering van de discipline.

BLEDARTE is een tweetalig, feministisch en dekoloniaal collectief bestaande uit 9 vrouwen met een migratie-achtergrond. Dekolonisering staat bij hen centraal. Met hun collectief willen zij minderheden waarderen via kunst en cultuur.

SABINE INGABIRE is geboren in Rwanda en naar België gevlucht toen ze 4 was. Ze is columniste, freelance journaliste, mensenrechtenactiviste en public speaker. Ze behandelt thema’s als (on)recht, maatschappelijke problematieken en (zelf)liefde.

SOPHIE WITHAECKX is coördinator van RHEA, Center for expertise on gender, diversity and intersectionality aan de VUB. Haar onderzoeksinteresses betreffen eergerelateerd geweld, migratie, intersectionaliteit. Ze is co-auteur van Transmigratie en hulpverlening (Acco, 2015).

 

Inschrijven kan ter plaatse tussen 13:30 en 14:00 of via overschrijving.  

 

 

Actua

#DekoloniseerMijnbib