#dekoloniseerMijnStad

 
​Situering

 

 • Steeds meer mensen wonen in stedelijke omgevingen en deze steden zijn bij uitstek de plaats waar de diversiteit gestalte krijgt. Dit gaat ook gepaard met conflicten, wat een kenmerk is van elke normale samenleving.
 • Vele steden presenteren zichzelf nog als een homogeen witte christelijke samenleving met referenties naar een heldhaftig verleden waarin westerse superioriteit belangrijk is.
 • Vele steden voeren een cultuurbeleid dat nog uitgaat van een blank cultuurbeleven (een quasi vanzelfsprekende voorkeursbehandeling van de autochtone cultuur, die niet in vraag wordt gesteld)
 • Vele steden voeren een beleid dat onverschillig tot argwanend of zelfs vijandig staat tegenover andere culturen en/of vertonen een (onbewuste) blinde vlek op dit terrein
 • Vele steden voeren geen beleid tegen racisme en discriminatie op gebied van woning, arbeid, onderwijs
 • Mensen met een migratie-achtergrond zijn ondervertegenwoordigd in adviesraden of andere vormen van participatie van het stedelijk beleid 

algemene doelstellingen

 • We verwijzen naar het campagnekader en de overkoepelende doelstellingen in de inleidende teksten. Deze passen we toe op dit terrein.
 • We streven er naar dat iedere burger zijn plaats vindt in de stad en dat de stedelijke uitingen van westerse superioriteit en relieken uit de kolonisatie een andere presentatie en duiding krijgen.
 • Steden voeren een actieve politiek om alle bevolkingsgroepen en burgers van diverse afkomst te betrekken bij het beleid. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende geschiedenissen van de burgers en wordt gezorgd voor een werkelijk gelijkekansenbeleid waarin uitsluitingsmechanismen worden bestreden.
 • Steden erkennen de historische bijdrage van mensen met een migratieachtergrond aan onze samenleving1 én gaan op zoek naar meerdere perspectieven om de toekomst van de stad uit te bouwen 

campagnedoelstellingen

 • We maken een inventaris van straatnamen én beelden die de kolonisatie en dergelijke verheerlijken én we duiden die correct
 • Namen van straten die verwijzen naar koloniale periode worden in eerste instantie in het openbaar van duiding voorzien en eventueel hernoemd met respect voor de diverse samenstelling van de stad (kan ook een symbolische hernoeming zijn) (wel opletten voor een witwasoperatie, het koloniale verleden niet wegwissen)
 • Monumenten die verwijzen naar westerse superioriteit krijgen een informatieve tekstplaat met duiding over het monument en haar verwijzingen
 • Stadsplan maken voor Stad van de Toekomst, waarin de verschillende perspectieven aanwezig zijn
 • of een periodieke symbolische herbenoeming van het belangrijkste plein van de stad vanuit verschillende perspectieven
 • Promotie voor de stad wordt gevoerd met tekst en beeld die recht doen aan de diverse samenstelling van de stad
 • Het beleid besteedt aandacht aan feesten van alle aanwezige levensbeschouwingen (zie ook deelterrein tradities)
 • De stad voert een actief (actiever) beleid om cultuuruitingen van andere culturen te ondersteunen en te promoten, zonder te vervallen in exotisme of in culturele stereotypen
 • Ngo’s worden bewust gemaakt van hun soms paternalistische invulling van andere culturen. 

Gerelateerde inhoud

Toen werd hij hiervoor verguisd en niet toevallig kort daarna vermoord. In het einde oktober 2021 verschenen rapport van het deskundigenpanel ter voorbereiding van de Congocommissie krijgt hij echter punt voor punt gelijk (zie https://www.lachambre.be/doc/FLWB/pdf/55/1462/55K1462003.pdf . Enkele citaten uit de conclusies van het historische luik (blz. 398 e.v.):

“De impact van het kolonialisme was veelzijdig. De aangerichte schade was niet alleen van sociaaleconomische aard. De gevolgen waren ook van politieke, culturele, sociale en zelfs psychologische aard “.

“Uitbuiting...>>>

Met de hulp van enkele inspirerende spre(e)k(st)ers stellen we in een aangenaam panelgesprek een aantal mogelijkheden voor van wat mensen concreet kunnen doen in hun eigen stad of gemeente. We hebben hierbij aandacht voor mogelijke obstakels en valkuilen en leren uit concrete ervaringen in verschillende steden. Yasmina Akhandaf geeft aan hoe belangrijk dekoloniseren is voor moslims en wat steden en gemeenten hierrond kunnen doen. Miguel Estrada Romero vertelt over de ervaringen van Dekoloniseer Halle en de mogelijke tegenkantingen die je kan verwachten...>>>

Hand in Hand tegen racisme vzw geeft er een voorzet voor een nieuwe lokale dekoloniseercampagne die start in het najaar.

Met de hulp van enkele inspirerende spre(e)k(st)ers stellen we in een aangenaam panelgesprek een aantal mogelijkheden voor van wat mensen concreet kunnen doen in hun eigen stad of gemeente. We hebben hierbij aandacht voor mogelijke obstakels en valkuilen en leren uit concrete ervaringen in verschillende steden. Yasmina Akhandaf geeft aan hoe belangrijk dekoloniseren is voor moslims en wat steden en gemeenten hierrond kunnen doen. Miguel...>>>

De moord op George Floyd laat niemand onberoerd en leidt tot een nooit geziene wereldwijde reactie tegen racisme en solidariteit met de Black Lives Matter-beweging in Amerika. Ook in België maken mensen op allerlei manieren duidelijk dat ze solidair zijn. Dat is hoopgevend.

Als Hand in Hand tegen racisme vzw willen we echter wel duidelijk stellen dat dit maar een eerste stap is.

Het gaat niet enkel om de moord op George Floyd, hoe erg ook, het gaat om een heel machtssysteem van structureel racisme dat eeuwen geleden is ontstaan tijdens de westerse kolonisatie van de wereld en...>>>