#dekoloniseerMijnSchool

situering

 

 • De leefbaarheidsmonitor van de stad Gent: “In de Leefbaarheidsmonitor werden de personen die discriminatie hebben ondervonden, bevraagd naar de situatie waarin ze gediscrimineerd zijn geworden. Binnen deze groep respondenten is 15,3% gediscrimineerd op school.”
 • Migratie- en integratiemonitor 2015: “In het schooljaar 2013-2014 had 20% respectievelijk 17% van de leerlingen in het gewoon kleuter- en lager onderwijs een niet- Nederlandse thuistaal, in het voltijds gewoon secundair onderwijs is dit 12%. Leerlingen met een vreemde nationaliteit of met een vreemde thuistaal die niet meer leerplichtig zijn verlaten beduidend vaker het secundair onderwijs zonder diploma: 26% van de niet-leerplichtige leerlingen met een EU-nationaliteit en 46% van de niet-leerplichtige leerlingen met een niet-EU-nationaliteit, tegenover 10% van de Belgische niet-leerplichtige leerlingen”.
 • Toch krijgen jongeren met een migratieachtergrond sneller een C-attest dan andere leerlingen die dezelfde resultaten behaalden .(http://www.standaard.be/cnt/dmf20150930_01894974)
 • Niemand zal ontkennen dat het onderwijs één van de belangrijkste sectoren van de samenleving is. Samen vormen onze scholen de weerspiegeling van de samenstelling van de maatschappij van morgen. Toch blijven nog een belangrijk deel van de scholen streven naar een homogene leerlingenpopulatie. Deze witte concentratiescholen zijn daarom al minder gewapend voor een aangepast leerprogramma.
 • Het is echter niet omdat witte en gekleurde kinderen in de klas zitten, dat het onderwijs aangepast is aan de realiteit. Orhan Agirdag zegt het zo: “Wat je onderwezen krijgt is belangrijker dan met wie je in contact komt. Op school leren we dat Columbus Amerika ‘ontdekt’ heeft. Dat vind ik erger. Het is belangrijk dat je een curriculum aangeboden krijgt dat wereldse realiteiten bevat. Vandaag gebeurt het omgekeerde. Ook de ‘val’ van Constantinopel benaderen wij op een zeer eurocentrische manier. Verschillende perspectieven aanbieden over geschiedenis is belangrijker dan dat je samen met een Turks kind in de klas zit. Ik heb op school moeten leren dat een Belgische koning met een witte baard, een beetje als Sinterklaas, zo vriendelijk was dat hij een Afrikaans land kocht en dat cadeau deed aan België: Congo.” (http://www.zamanvandaag.nl/nieuws/belgië/11791/‘institutioneel-racisme- geeft-gekleurde-leerlingen-andere-startpositie’)
 • Nog Orhan Agirdag: “De structuur van het onderwijs, de inhouden van de curricula en zelfs de typische tijdsindeling op school reflecteren de privileges van de blanke en welgestelde groepen. Eenvoudig voorbeeld: oudercontacten gaan altijd 's avond door. Perfect op maat van het middenklassengezin waar van 9 tot 5 gewerkt wordt, maar niet voor de alleenstaande moeder die avondwerk moet doet.” En nog: “Een startpunt voor emancipatorisch onderwijs is het (h)erkennen van deze sociale en etnische privileges. Inzicht ter zake verdient een plaats binnen het curriculum: we moeten erover kunnen praten met onze leerlingen. Alleen als we ons bewust zijn van deze privileges, kunnen we ze op termijn ongedaan kunnen.” (http://www.demorgen.be/binnenland/ongelijkheid-in-het-onderwijs-is-ook- een-kwestie-van-privileges-bedf19de/)
 • Rolmodellen zijn belangrijk voor alle kinderen. Een divers lerarenkorps is dan ook belangrijk. Per definitie God als blanke man voorstellen en geen graten zien in een Zwarte Piet zijn niet bevorderlijk voor het gevoel van eigenwaarde van kinderen met een migratie-achtergrond.
 • Racisme en discriminatie zijn nog (sterk) aanwezig in het onderwijs. Vele mensen met migratieachtergrond herinneren zich denigrerende uitlatingen van leraren en/of pesterijen in de school
  • Talenten kunnen zich maar ontwikkelen als leerling zich erkend weet (en omgekeerd, prestaties gaan pijlsnel omlaag als de leerling bewust of onbewust als minderwaardig behandeld wordt)
  • Leraren reageren dikwijls ongepast op - of zeggen zelf - “waarom zijn alle moslims terroristen?”
  • Het Belgisch onderwijs bestendigt de sociale ongelijkheid
  • http://www.mo.be/artikel/wat-racisme-met-een-kind-doet
  • Weg van genderstereotiepe studierichtingen
  • zie ook ‘Institutioneel racisme geeft gekleurde leerlingen andere startpositie’ (http://www.zamanvandaag.nl/nieuws/belgië/11791/‘institutioneel- racisme-geeft-gekleurde-leerlingen-andere-startpositie’)

campagnedoelstellingen

 • De lokale school zorgt voor zichtbaarheid van alle aanwezige levensbeschouwingen
 • De lokale school biedt haar leerlingen educatieve uitstappen aan waarin het westers superioriteitsgevoel en/of "white privilege" ter discussie wordt gesteld. We willen bewustmaking bevorderen, niet anti-westers worden.
 • De lokale school screent haar handboeken op aan/afwezigheid van westers superioriteitsgevoel en/of "white privilege" (hedendaagse machtsverhoudingen)
 • De lokale school voert een actief beleid om bestaande goed practices van andere scholen in overweging te nemen
 • De lokale school toont haar waardering voor alle aanwezige culturen. o De lokale school zorgt ervoor dat leerlingen erkend worden in hun levensbeschouwing en dat haar evenementen niet vervreemdend of beledigend werken.
 • De lokale school bevestigt in haar praktijk dat de thuistaal van de leerlingen belangrijk is voor de taalontwikkeling en identiteitsvorming van de leerlingen. o De lokale school voert een aangepast beleid tegenover racisme en discriminatie in het kader van campagnes tegen pesten.
 • De lokale school ontwikkelt een proces waardoor meer ouders met migratie-achtergrond betrokken worden bij de school.
 • Lokale OverlegPlatformen (LOP) maken deel uit van bovenstaande doelstellingen (http://www.lop.be/LOP/default.asp

Gerelateerde inhoud