#DekoloniseerMijnbib

  • De blinde vlek van (onbewuste) westerse superioriteit en idee over minderwaardigheid van andere culturen, groepen, religies ... vinden we ook terug in onze bibliotheken. Ze zijn niet enkel vertegenwoordigers van een verleden dat we achter ons gelaten hebben maar ze zijn ook de getuigen van een hedendaagse manier om de wereld te bekijken met nogal eens westerse ogen.
  • Bibliotheken vinden we terecht onontbeerlijk in een moderne maatschappij. Vele bibliotheken doen veel inspanningen om op relevante manier aanwezig te zijn in de (lokale) samenleving.
  • Bibliotheken zijn de plaatsen waar cultuur zich manifesteert in media zoals boeken, strips, tijdschriften, film, muziek. Deze media dragen een verleden met zich mee doordat ze geschreven zijn in recente of minder recente tijden.
  • We leven in een superdiverse samenleving. Bibliotheken zijn opgericht in tijden waarin Vlaanderen nog veel homogener van samenstelling was. Bibliotheken werden zelfs gezien als instrument voor de “Vlaamse ontvoogding”. Bibliotheken kunnen vandaag bijdragen aan een wereldbeeld dat meer beantwoordt aan de diversiteit van de maatschappij. Emancipatie vandaag betekent dat elkeen kan bijdragen aan de samenleving wat ook zijn/haar herkomst moge zijn. Empathie voor andere culturen en levensvisies is een belangrijke eigenschap voor hedendaagse emancipatie.
  • Sommige uitgaven in de bibliotheek getuigen van een superioriteitsgevoel dat beledigend is voor mensen met migratieachtergrond. Het is niet langer mogelijk om Hitler’s ‘Mijn Kamp’ ter beschikking te stellen zonder commentaar over de superioriteit van het Arische ras over de Joden. Ook andere boeken, strips e.d. die de westers superioriteit aanprijzen kunnen meer begeleiding verdragen.
  • Onze superdiverse samenleving heeft nood aan andere dan blanke en westerse rolmodellen. De presentatie van de wereld zoals die in de bibliotheken tot uiting komt, moet meer in evenwicht gebracht worden met de realiteit van onze steden.
  • In veel bibliotheken worden ondertussen wel al initiatieven genomen om dit wereldbeeld aan te passen

Gerelateerde inhoud

Een kleine 20 jaar geleden kwam er op een overlegplatform van Vlaamse, nu zouden we zeggen witte, antiracistische organisaties een jonge vrouw binnengewandeld die het toen prille en piepkleine Minderhedenforum vertegenwoordigde. Dat antiracistisch platform zocht toen vooral naar een vormingsmethodiek om de Vlaamse publieke opinie te overtuigen niet racistisch te reageren. In het achterhoofd zat de strijd tegen extreem rechts.

Naima Charkaoui, want over haar gaat het, maakte al snel de pertinente opmerking dat dit effectief een taak kon zijn voor de Vlaamse organisaties maar dat het...>>>