#DekoloniseerMijnbib

  • De blinde vlek van (onbewuste) westerse superioriteit en idee over minderwaardigheid van andere culturen, groepen, religies ... vinden we ook terug in onze bibliotheken. Ze zijn niet enkel vertegenwoordigers van een verleden dat we achter ons gelaten hebben maar ze zijn ook de getuigen van een hedendaagse manier om de wereld te bekijken met nogal eens westerse ogen.
  • Bibliotheken vinden we terecht onontbeerlijk in een moderne maatschappij. Vele bibliotheken doen veel inspanningen om op relevante manier aanwezig te zijn in de (lokale) samenleving.
  • Bibliotheken zijn de plaatsen waar cultuur zich manifesteert in media zoals boeken, strips, tijdschriften, film, muziek. Deze media dragen een verleden met zich mee doordat ze geschreven zijn in recente of minder recente tijden.
  • We leven in een superdiverse samenleving. Bibliotheken zijn opgericht in tijden waarin Vlaanderen nog veel homogener van samenstelling was. Bibliotheken werden zelfs gezien als instrument voor de “Vlaamse ontvoogding”. Bibliotheken kunnen vandaag bijdragen aan een wereldbeeld dat meer beantwoordt aan de diversiteit van de maatschappij. Emancipatie vandaag betekent dat elkeen kan bijdragen aan de samenleving wat ook zijn/haar herkomst moge zijn. Empathie voor andere culturen en levensvisies is een belangrijke eigenschap voor hedendaagse emancipatie.
  • Sommige uitgaven in de bibliotheek getuigen van een superioriteitsgevoel dat beledigend is voor mensen met migratieachtergrond. Het is niet langer mogelijk om Hitler’s ‘Mijn Kamp’ ter beschikking te stellen zonder commentaar over de superioriteit van het Arische ras over de Joden. Ook andere boeken, strips e.d. die de westers superioriteit aanprijzen kunnen meer begeleiding verdragen.
  • Onze superdiverse samenleving heeft nood aan andere dan blanke en westerse rolmodellen. De presentatie van de wereld zoals die in de bibliotheken tot uiting komt, moet meer in evenwicht gebracht worden met de realiteit van onze steden.
  • In veel bibliotheken worden ondertussen wel al initiatieven genomen om dit wereldbeeld aan te passen

Gerelateerde inhoud

Met de hulp van enkele inspirerende spre(e)k(st)ers stellen we in een aangenaam panelgesprek een aantal mogelijkheden voor van wat mensen concreet kunnen doen in hun eigen stad of gemeente. We hebben hierbij aandacht voor mogelijke obstakels en valkuilen en leren uit concrete ervaringen in verschillende steden. Yasmina Akhandaf geeft aan hoe belangrijk dekoloniseren is voor moslims en wat steden en gemeenten hierrond kunnen doen. Miguel Estrada Romero vertelt over de ervaringen van Dekoloniseer Halle en de mogelijke tegenkantingen die je kan verwachten...>>>

Hand in Hand tegen racisme vzw geeft er een voorzet voor een nieuwe lokale dekoloniseercampagne die start in het najaar.

Met de hulp van enkele inspirerende spre(e)k(st)ers stellen we in een aangenaam panelgesprek een aantal mogelijkheden voor van wat mensen concreet kunnen doen in hun eigen stad of gemeente. We hebben hierbij aandacht voor mogelijke obstakels en valkuilen en leren uit concrete ervaringen in verschillende steden. Yasmina Akhandaf geeft aan hoe belangrijk dekoloniseren is voor moslims en wat steden en gemeenten hierrond kunnen doen. Miguel...>>>

De moord op George Floyd laat niemand onberoerd en leidt tot een nooit geziene wereldwijde reactie tegen racisme en solidariteit met de Black Lives Matter-beweging in Amerika. Ook in België maken mensen op allerlei manieren duidelijk dat ze solidair zijn. Dat is hoopgevend.

Als Hand in Hand tegen racisme vzw willen we echter wel duidelijk stellen dat dit maar een eerste stap is.

Het gaat niet enkel om de moord op George Floyd, hoe erg ook, het gaat om een heel machtssysteem van structureel racisme dat eeuwen geleden is ontstaan tijdens de westerse kolonisatie van de wereld en...>>>

Dekoloniseren is een werkwoord

Als getuige van een veranderende samenleving zijn we als bibliotheek verplicht om vragen te stellen over onze neutraliteit als cultureel archief en informatiecentrum. Hoe en waarom krijgt bepaalde kennis prioriteit en autoriteit tegenover anderen? Hoe ordenen en catalogiseren we deze kennisvormen? Wie bepaalt de selectie- en kwaliteitscriteria? En hoe dragen we bij aan een vernieuwing van de canon met verhalen en referentiekaders die er systematisch moeilijk hun toegang toe vinden?

Een externe commissie van...>>>