De Visietekst over diversiteit van Hart Boven Hard

Vooraf…

Er valt geen samenleving te bedenken zonder diversiteit. Individuen en gemeenschappen verschillen nu eenmaal door taal, fysieke kenmerken, cultuur, geslacht, religie, seksuele geaardheid, huidskleur… Die diversiteit zal er altijd zijn. 

Belangrijk aan deze verschillen zijn vooral de basisrechten en de mogelijke ongelijkheden die ermee verbonden worden. Waar vrouwen minder verdienen dan mannen, sommige gebouwen ontoegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel, of iemands seksuele geaardheid voor een andere behandeling zorgt, misloopt een samenleving allerlei kansen.

Zo zien we vandaag dat, zeker door de economische crisis, vele verschillen sterk op de spits gedreven worden. Vooral rond etniciteit en religie speelt zich in onze samenleving een steeds fellere polarisering af, over vraagstukken als migratie, racisme en discriminatie. Ze dienen als ventiel voor de maatschappelijke verhitting die samenhangt met het groeiende onevenwicht tussen arm en rijk. 

Daarom spitst Hart boven Hard zijn visie op diversiteit in eerste instantie toe op etnisch-culturele diversiteit, hét strijdperk van vandaag. Dat wil niet zeggen dat we andere verschillen en machtsverhoudingen, zoals gender of fysieke mogelijkheden, links laten liggen. We beschouwen deze visietekst ook niet als een onveranderlijke wettekst, maar als een dynamisch document – voortdurend in heronderhandeling met de maatschappelijke realiteit.

Link