Cordon sanitaire herbevestigd in 2000

Op initiatief van Hand in Hand werd naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 het cordon sanitaire herbevestigd door de toenmalige politieke partijen:

 

CHARTER VOOR DEMOCRATIE

 

In het belang van onze democratie scharen wij ons als partij, naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen, achter een gemeenschappelijk charter voor de democratie:

1. Dat wij de democratie verdedigen tegen eenieder die haar schade wil toebrengen.

2. Dat wij de bevolking optimaal willen betrekken in het democratisch proces.

3. Dat wij duidelijk willen maken waarin de democratische partijen van elkaar verschillen in de manier waarop zij de bekommernissen van de bevolking aanpakken.

4. Dat wij daartoe geen enkel probleem uit de weg willen gaan, ook niet als het door een partij geclaimd wordt als ‘haar’ thema.

5. Dat politiek bedrijven moet gebeuren met respect voor democratische rechten en vrijheden en met respect voor de rechten van de mens.

6. Dat in onze samenleving geen plaats is voor discriminatie van welke aard ook.

7. Dat onze partij onverkort het cordon sanitaire rond het Vlaams Blok behoudt, wat betekent dat wij op geen enkel bestuursniveau politieke samenwerking zullen aangaan, akkoorden of coalities sluiten.

8. Dat wij standpunten innemen vanuit onze ideologie en het gemeenschappelijk belang, zonder dat overname van dit standpunt door het Vlaams Blok een doorbreking van het cordon sanitaire betekent.

9. Dat wij het nodige voorbehoud aan de dag leggen tegen initiatieven die verkeerdelijk de indruk wekken dat het Vlaams Blok of andere extremistische partijen gewone democratische partijen zijn.

10. Dat verkozenen of afdelingen van onze partij die zich niet aan de grondregels voor dit Charter voor democratie houden, zich automatisch buiten onze partij plaatsen.

 

Ondertekend door de Vlaamse democratische partijen met verkozenen in het parlement.

 

Geert Bourgeois, VU/ID-voorzitter, 16 mei 2000

Stefaan De Clerck, CVP-voorzitter, 9 mei 2000

Karel De Gucht, VLD-voorzitter, 8 mei 2000

Jos Geysels, politiek secretaris Agalev, 11 mei 2000

Patrick Janssens, SP-voorzitter, 9 mei 2000

Tags