E-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie.

 

begin oktober  2016

Een campagne valt niet uit de lucht.

 

Een terugblik met perspectief

 

Onze geschiedenis

Als sympathisant van Hand in Hand weet u ongetwijfeld dat we al bijna een kwart eeuw campagne voeren tegen racisme, sinds ons ontstaan naar aanleiding van de fameuze Zwarte Zondag van 24 november 1991. In de loop van die 25 jaar hebben we campagnes gevoerd voor verdraagzaamheid en democratie, tegen racisme en extreem-rechts, voor gelijke rechten en kansen, tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, voor een regularisatie van mensen zonder papieren en voor een humaan asiel- en migratiebeleid. We voerden zowel mentaliteitscampagnes als meer politieke acties en campagnes, zowel gericht op lokale vrijwilligers als op de brede publieke opinie.

Rode draad

Rode draad was en is ons geloof in de fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen. We verzetten ons tegen racisme en om het even welke discriminatie, onrechtvaardige behandeling, vooroordeel of negatieve veralgemening over mensen, gewoon omdat ze toevallig een migratie-achtergrond hebben. We zijn er ook van overtuigd dat enkel vanuit dit vertrekpunt van volstrekte gelijkwaardigheid een duurzame samenleving mogelijk is.

Successen en nederlagen

Bij onze campagnes hadden we successen en nederlagen. We kwamen met meer dan 100 000 mensen op straat en we waren mee de drijvende kracht achter het cordon sanitaire tegen extreem-rechts, dat al die jaren behouden bleef. We hielden de druk op de politieke ketel tot het gemeentelijk stemrecht voor niet-EU-burgers een feit was. We verdeelden tienduizenden Zonder Haat Straat affiches. Ons ludiek filmpje over jobdiscriminatie werd meer dan 40000 keer bekeken en meer dan 35000 mensen reduceerden het “ik ben geen racist maar” filmpje tot “ik ben geen racist” op nauwelijks 24 uur tijd.

Nog veel te doen

Dit alles was alleen maar mogelijk met de hulp van vrijwilligers als u, beste lezer, en alle medestanders en bevriende verenigingen die de voorbije 25 jaar met ons hebben meegewerkt. Die jarenlange vrijwillige inzet is voor ons de motivatie om te blijven doorgaan met onze acties en campagnes, ook al hebben ze niet altijd het verhoopte resultaat opgeleverd. Maatschappelijke structuren en ideeën veranderen immers maar langzaam, zeker als ze verlies aan macht en privileges inhouden. Discriminatie van mensen met een migratie-achtergrond op verschillende terreinen van de samenleving is nog steeds een plaag, zoals alle cijfers aantonen op het vlak van arbeid, onderwijs en huisvesting. Het onderliggende racisme steekt steeds weer de kop op, zoals de voorbije zomer regelmatig bleek. En de berichten in de media zijn maar het topje van de ijsberg.

Praktijktesten

Meer acties zijn dus broodnodig en uw vrijwillige hulp is hierbij onontbeerlijk. We hebben immers geen grote geldbronnen of macht over de media. Eén. Het wettelijk arsenaal heeft een instrument nodig om racisme en discriminatie daadwerkelijk aan te pakken. Praktijktesten zijn hierbij onontbeerlijk om bewijsmateriaal te leveren anders blijft de wet op het racisme een dode letter. Ook in het verkeer volstaat een voorlichtingsbeleid niet, de wet moet worden afgedwongen, anders vallen er doden. Samen met het platform Praktijktesten Nu blijven we hiervoor ijveren.

Hart Boven Hard

Twee. De aanwezigheid van mensen met migratie-achtergrond in de instellingen van ons land blijft pijnlijk onvoldoende. En niet alleen daar. Ook in het sociale middenveld is er nog een hele weg te gaan. Daarbij is het niet voldoende dat er koppen kunnen geteld worden maar is het belangrijk dat de strijdthema’s van organisaties die etnisch-culturele minderheden vertegenwoordigen ter harte worden genomen. De burgerbeweging Hart Boven Hard heeft de ambitie voor beide te ijveren. Hand in Hand schakelde zich daarom van harte achter deze nieuwe beweging.

Dekoloniseer de (lokale) samenleving

Drie. Naast het juridisch-politieke luik met bijvoorbeeld praktijktesten is er nog veel meer nodig. Er is iets grondig mis met de wijze waarop onze samenleving structureel omgaat met mensen met een migratieachtergrond. Dit is dus te ernstiger omdat het grotendeels onbewust gebeurt, zodat het letterlijk een blinde vlek is. We willen daarom mensen attent maken op het bestaan van structurele ongelijke machtsverhoudingen in onze samenleving, die voor een deel historisch gegroeid zijn. Dat proces heet met een moeilijk en vaak verkeerd begrepen woord “dekolonisatie van de geest”, naar analogie met de materiële bevrijding van de gekoloniseerde volkeren in de vorige eeuw. In onze trefdag van 8 oktober willen we duidelijk maken waarom we dit zo belangrijk vinden en hoe deze “dekolonisering” perfect past in onze jarenlange strijd tegen racisme en discriminatie. Samen met de aanwezige vrijwilligers bespreken we wat we hierrond concreet kunnen doen, eerst en vooral in onze eigen gemeente of stad. Allen daarheen dus. Meer info

 

 
 
Dit is een uittreksel uit onze papieren campagnebrief
 
 

Lees verder

 

#handinhand

Volg ons op Facebook

 

Steun ons

Je kan onze werking steunen door een gift op rekeningnummer BE39 0000 0001 1619 / BPOT BE B1 van Hand in Hand tegen racisme vzw. Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

 
 

Uitschrijven | Inschrijven |
Geen bulk-mail meer ontvangen van Hand in Hand vzw

info@anti-racisme.be

 

Grote Steenweg 91
2600 Berchem-Antwerpen
België

 

Hand in Hand vzw logo