E-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie.

 

mei  2016

Meedenk-dag 4 juni

 

Meedenk-dag Hand in Hand-campagne "dekolonisatie van de geest" - zaterdag 4 juni 2016

 

 

Op zaterdagvoormiddag 4 juni nodigt Hand in Hand tegen racisme vzw alle sympathisanten uit om mee na te denken over de concrete doelstellingen van een nieuwe gemeentelijke campagne die van start gaat in het najaar.  Het thema is "dekolonisatie van de geest" en wordt toegepast op de lokale beeldvorming over de "andere" in de openbare ruimte (standbeelden, straatnamen), voorlichtingsbeleid van een gemeente, aanbod in bibliotheken en scholen, ...

 

Waarover gaat de campagne?

Hand in Hand zet zich al jaren in tegen de reële discriminatie van mensen op het vlak van arbeid, huisvesting, onderwijs, ... omwille van hun migratie-achtergrond, taal, cultuur of religie. We mikken hiervoor vooral op structurele maatregelen van de overheid.

Toch merken we dat dit niet het hele verhaal is. Onder dit duidelijk herkenbare en meetbare racisme zit er nog een laag van onbewuste vooroordelen en negatieve houdingen tegenover mensen met een recente migratie-achtergrond.

Dit soort vooroordelen zijn voor een deel universeel maar worden in het Westen al eeuwenlang versterkt door bepaalde historische ontwikkelingen. Kolonialisme en imperialisme leidden tot een Europese dominantie van de hele wereld en dit ging gepaard met een uitgesproken superioriteitsgevoel. Vanuit een "manifest destiny" werden zogezegd in het belang van de onderdrukten zelf hele continenten gekoloniseerd en leeggeroofd.

 

Veel sociologen gaan er van uit dat dit soort denkbeelden nog steeds meespelen in de hoofden van de huidige Europese bevolking. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om deze denkwijze om te keren via een zogenaamde "dekolonisatie van de geest".

 

Dit is uiteraard een complex en langdurig proces. Hand in Hand wil in een gemeentelijke campagne het bewustzijn hierover vergroten en al concrete stapjes tot verandering zetten. We focussen in eerste instantie op zichtbare lokale tekenen van het gekoloniseerde verleden die nog steeds onze beeldvorming mee bepalen. We denken bv. aan stereotypen in schoolboeken, aan standbeelden die de kolonisatie verheerlijken, aan allerlei blinde vlekken in het aanbod van bibliotheken, scholen, voorlichtingsbeleid van gemeenten, ...

 

Wat doen we op 4 juni en wat verwachten we van u?

We starten om 10u met een inleiding door Bleri Leshi, filosoof, schrijver en activist, onder meer bekend van de website Daily Racism. Hij licht het begrip "dekolonisatie van de geest" nader toe, past dit toe op de Vlaams/Belgische situatie en geeft ons inspiratie voor relevante lokale acties.

 

Na een pauze starten we rond 11u15 met een viertal werkgroepen over de mogelijke deelterreinen: bibliotheken, scholen, bestuur gemeenten/steden (beeldvorming en beleid), tradities. Meer details volgen later.

Samen leggen we de krijtlijnen vast voor de nieuwe campagne. Wat willen we juist bereiken en wat kunnen we hierrond doen?

De werkgroepen worden begeleid door experts ter zake.

Op basis van deze input wordt de campagne communicatief en methodisch verder uitgewerkt.

 

We eindigen om 13u met een (vrijblijvende) broodjesmaaltijd.

 

Interesse?

De meedenk-dag is gratis en gaat door in Antwerpen (exacte zaal wordt nog medegedeeld) op zaterdagvoormiddag 4 juni 2016.  Onthaal vanaf 9u30, start om 10u.

Schrijf je al meteen in via info@anti-racisme.be, met naam, adres en email. Laat ons eventueel ook al weten of je een voorkeur hebt voor een bepaalde werkgroep. Over de deelthema's komt later nog wel meer info als je nog twijfelt.

Je kan ook vragen om voorlopig op de hoogte gehouden te worden.

Bij voorbaat bedankt voor je interesse en medewerking!

 

Noot: in een vorig e-zine spraken we over een trefdag op 21 mei maar die wordt vervangen door deze Meedenk-dag op 4 juni.

 

 

 

#handinhand

Volg ons op Facebook

 

Steun ons

Je kan onze werking steunen door een gift op rekeningnummer BE39 0000 0001 1619 / BPOT BE B1 van Hand in Hand tegen racisme vzw. Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

 
 

Uitschrijven | Inschrijven |
Geen bulk-mail meer ontvangen van Hand in Hand vzw

info@anti-racisme.be

 

Grote Steenweg 91
2600 Berchem-Antwerpen
Belgiƫ

 

Hand in Hand vzw logo