E-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie.

 
 

maart  2021

#StaOpTegenRacisme

 
 

1. Oproep 21 maart

Op zondag 21 maart, Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, zullen in heel België mensen symbolisch opstaan tegen racisme. 

 

Een nationale actie op de Dag tegen Racisme is een jaarlijkse traditie sinds 2018. In dat jaar hebben meer dan 150 kleinere en grotere middenveldorganisaties uit heel België zich verenigd in Platform 21/3, rond zes gedeelde eisen inzake dekolonisering, praktijktesten, de hoofddoek, vluchtelingenopvang, de vreemdelingenwet en etnische profilering bij de politie. Op 21 maart komen ze telkens samen naar buiten.

 

Anders dan vorige jaren is dit keer niet gekozen voor een nationale betoging in Brussel, noch voor een louter virtuele actie zoals in 2020. Wel voor gecontroleerde fysieke manifestaties in alvast dertien steden: naast Antwerpen ook Oostende, Ieper, Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals, Halle, Genk, Luik, Namen en Charleroi. Nog steden zullen deze week volgen. Overal zal op 21 maart tegelijkertijd worden opgestaan tegen racisme.

 

Omwille van corona worden de juiste plaatsen en tijdstippen van deze symbolische acties niet algemeen bekend gemaakt. Zie wel op de facebookpagina https://www.facebook.com/PF2103 voor meer info. 

 

Maar niet getreurd, naast aansluiten bij een van de fysieke acties, kan je ook altijd op een digitale manier met een challenge opstaan tegen racisme:

  • maak een foto van jezelf (of kopieer je profielkader met 'ik sta op tegen racisme')
  • post deze op FB met je antiracisme-boodschap erbij
  • daag 5 vrienden uit om dat ook te doen door hen te 'taggen' in je bericht
  • Tag daarbij ook #PF2103, dan zien we je resultaat ;-)

De challenge gaat zondagnamiddag van start, meedoen is de boodschap!"

 

Zo kan je het posten op facebook:

Ik daag mijn vrienden a, b , c, d, e uit voor de #StaOpTegenRacisme challenge

  • maak een foto van jezelf (of kopieer je profielkader met 'ik sta op tegen racisme')
  • post deze op FB met je antiracisme-boodschap erbij
  • je foto
  • "je boodschap"

 

 

2. Hand in Hand stelt haar nieuwe voorzitters voor: Lieven Miguel Kandolo en Jihad Van Puymbroeck

Na 11 jaar nemen ze de voorzittersrol over van Ludo Segers. 

Miguel Kandolo en Van Puymbroeck hebben samen een jarenlange ervaring in het anti-racistisch middenveld in België. Miguel Kandolo was reeds bestuurslid bij Hand in Hand. Van Puymbroeck leerde de organisatie van dichtbij kennen in 2015 met de oprichting van het Platform Praktijktesten Nu waar Hand in Hand deel van uitmaakt. 

 

“2020 was het jaar waar er in België veel in beweging werd gezet. Er knapte dan ook iets in mij om meer te doen en te betekenen. De Black Lives Matter-betoging in Brussel was de grootste en meest historische anti-racisme betoging in België sinds de massa-betogingen van Hand in Hand in 1992 en 1994. We zitten nu weer op een breekpunt.”, aldus de nieuwe co-voorzitter Van Puymbroeck. 

 

“We hebben een parlementaire commissie die eindelijk zijn licht zal schijnen op ons koloniaal verleden en de Koning sprak zich voor het eerst daarover uit. De strijd tegen racisme en discriminatie zit er daarmee niet op, daarom kijk ik er naar uit om het werk van Hand in Hand tegen Racisme voor te zetten met de medewerkers, vele vrijwilligers en andere organisaties.”, zegt de pas nieuwe co-voorzitter Miguel Kandolo

 

Lees verder op  https://www.anti-racisme.be/nl/hand-hand-stelt-haar-nieuwe-voorzitters-voor-lieven-miguel-kandolo-en-jihad-van-puymbroeck

 

Lieven en Jihad plaatsten meteen een opinie in Mo* , zie https://www.mo.be/opinie/wanneer-jongeren-op-de-trommel-spelen-dansen-oudere-mensen-op-hun-ritmes

 

Ze hadden ook een interview in De Standaard, zie https://www.standaard.be/cnt/dmf20210304_98012518

(maar niet openbaar )


 

 

3. CAMPAGNE BAANBRE.E.K.ST.ERS – WIE ZIJN DE MEDESTRIJDERS VAN LUMUMBA?

Je kon tot 17 januari stemmen op de baanbreker of baanbreekster van je keuze. Ondertussen is het verdict gevallen.

Dekolonisering gaat over verzet. Verzet tegen koloniale machtsverhoudingen en denkbeelden. Deze strijd was belangrijk toen, in de eeuwen van slavernij en kolonialisme zelf, maar is dat vandaag nog steeds. Omdat de machtsverhoudingen en denkbeelden geïnstalleerd in de 15de eeuw verder leven in onze huidige samenlevingen. Ze veroorzaken nog steeds racisme en discriminatie, op alle maatschappelijke domeinen. De strijd is dus nog niet gestreden.

 

De vraag is echter wie deze strijd voert. Zowel in het verleden als het heden. In deze campagne richtten wij onze blik voornamelijk op het verleden. Wie zijn de baankbre(e)k(st)ers waarvan wij vandaag in de voetsporen (trachten te) treden? Vanuit onze Belgische context vormt Lumumba hét dekoloniseringssymbool bij uitstek. Toch zijn er velen die samen met hem streden, verspreid over de hele wereld, waarvan het gedachtegoed niet verloren mag gaan. Met behulp van jullie stem zijn we tot een shortlist van acht personen gekomen, die vanaf nu samen met Lumumba de fakkel kunnen dragen van dekoloniseringssymbool.  Samen vormen ze het nieuwe campagnebeeld (zie boven).

 

Lees hier alles over de acht winnaars:  https://www.dekoloniseer.be/nl/campagne-baanbreeksters-–-wie-zijn-de-medestrijders-van-lumumba


 

 

4. Omar Ba en Kopano Maroga over hun grote voorbeelden

De voorbije maanden hadden we ook enkele interessante webinars waarin we dieper ingingen op de ideeën van onze baanbre.e.k.st.ers . Twee ervan kan je nog bekijken via you tube. Maar wil je eerst een korte samenvatting, lees dan volgende artikels (met onderaan de link naar de video).

 

4.1. In gesprek met Omar Ba over panafrikanisme en de invloed van Afrikaanse baanbre(e)k(st)ers op het debat over racisme in Europa

Verschillende van de ‘verkozen’ baanbre(e)k(st)ers werden benoemd als voorvecht(st)er van het panafrikanisme. Maar wat houdt dit precies in? En hoe verhoudt dit zich tot bijvoorbeeld de sterker wordende black lives matter beweging? Human right activist en historicus Omar Ba legt het ons uit in een boeiende en vooral positieve lezing (webinar op 18 januari 2021).

 

Wat is het panafrikanisme?

Voor Omar Ba is het belangrijk eerst duidelijk te maken waar hij het niet over zal hebben, namelijk afrocentriciteit en afrocentrisme. Afrocentriciteit wijst op het eerst aan zichzelf denken, aan het verdedigen van de eigen belangen. Afrocentrisme aan de andere kant is een meer cultureel fenomeen, als antwoord op white supremacy. 

 

Panafrikanisme daarentegen gaat om het idee dat alle mensen van Afrikaanse afkomst, zowel op het continent als in de diaspora, zich moeten verenigen om zich te ontwikkelen en te emanciperen van het kolonialisme. Dit eerste beginsel komt voort uit de diaspora (Caraïben, VS, …).

 

Lees verder op https://www.dekoloniseer.be/nl/omar-ba-over-panafrikanisme-1


 

4.2 Kopano Maroga over kolonialiteit, koloniaal trauma en healing

Liberation can only come through violence because it’s the only language of colonialism – Frantz Fanon

 

Met dit citaat zegt Fanon dat geweld van de inheemse bevolking tegen de koloniale machten de belangrijkste manier is om de bevrijding te bereiken en de mensheid van zowel de onderdrukten als de onderdrukkers te actualiseren. Voor we noch Fanon noch Kopano beschuldigen van het aanzetten tot geweld, moeten we het hebben over wat Kopano de genealogie van de wonde noemt. De systemen van kolonialisme hebben diepe wonden geslagen, via verschillende vormen van geweld. Epistemisch geweld bijvoorbeeld, door met de Verlichting een kennissysteem naar voor te schuiven dat sindsdien domineert. Door het innemen van land zonder daar recht toe te hebben. 

 

Op 16 november 2020 was Kopano Maroga de gastspreker op een webinar van Hand in Hand tegen racisme.  Dit is een korte introductie.

Lees verder op https://www.dekoloniseer.be/nl/kopano-maroga-over-kolonialiteit-koloniaal-trauma-en-healing


 

 

 
 

#handinhand

Volg ons op Facebook

Steun ons

Je kan onze werking steunen door een gift op rekeningnummer BE39 0000 0001 1619 / BPOT BE B1 van Hand in Hand tegen racisme vzw. Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

 
 

Uitschrijven | Inschrijven |
Geen bulk-mail meer ontvangen van Hand in Hand vzw

info@anti-racisme.be

Grote Steenweg 91
2600 Berchem-Antwerpen
Belgiƫ

 

Hand in Hand vzw logo