E-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie.

 
 

juni  2019

Welke uitdagingen voor de antiracismebeweging en voor Hand in Hand tegen racisme vzw?

 
 

Welke uitdagingen voor de antiracismebeweging en voor Hand in Hand tegen racisme vzw?

Hand in Hand tegen racisme vzw is volop bezig met de uitwerking van haar strategie voor de komende jaren (2021-2025). We houden hierbij graag rekening met de mening van onze sympathisanten. 

 

Daarom willen we aan de lezers van dit e-zine vragen om deel te nemen aan een korte enquête hierover.

U kan deze enquête volledig anoniem invullen, in regel met de wetgeving op de privacy (GDPR), zie onze verklaring hierover hier.

 

Deze bevraging was al gepland, los van het resultaat van de voorbije verkiezingen, maar uiteraard maken we ons ernstige zorgen over de laatste politieke ontwikkelingen. We rekenen er op dat u, net als wij, de strijd voor gelijke rechten en solidariteit en tegen racisme meer dan ooit nodig vindt. U kan ons helpen dit zo goed mogelijk te doen door deze enquête in te vullen.

 

De link naar de enquête vindt u hier: 

 

https://nl.surveymonkey.com/r/THTN7FG

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

 

Meer info over Hand in Hand tegen racisme: www.anti-racisme.be en www.dekoloniseer.be

Volg onze reacties op de actualiteit via  https://www.facebook.com/handinhandpagina/  en https://twitter.com/hih_antiracisme

(laatste berichten ook te zien via onze websites).


 

 

Nationale Antiracismedag / Journée nationale de l'antiracisme

24 maart was een belangrijke stap in de realisatie van onze eisen. Iedereen heeft kunnen zien dat een nieuwe krachtige antiracismebeweging is opgestaan die wil dat racisme stopt. Met 6 concrete eisen zijn de eerste perspectieven uitgetekend. Samen met de 160 steunende organisaties en verenigingen, samen met de 300 individuele ondersteuners, samen met de zes à zevenduizend betogers, samen met allen die hun schouders willen zetten onder dit ambitieuse programma, willen we de komende maanden nog stappen zetten.

Daarom komen we op 15 juni samen op onze nationale antiracismedag om dit programma af te spreken. Deze vindt plaats in zaal Rodelle (15-17 Denemarkenstraat 15-17, 1060 Sint-Gillis - vlakbij Zuidstation).


Le 24 mars fut une étape importante dans la réalisation de nos revendications. Tout le monde a pu constater qu'un nouveau mouvement antiraciste puissant s'est levé pour faire cesser le racisme. Avec 6 demandes concrètes, les premières perspectives ont été élaborées. Avec les 160 organisations et associations de soutien, les 300 sympathisants individuels, les six à sept mille manifestants et tous ceux qui veulent mettre leurs épaules derrière cet ambitieux programme, nous voulons prendre de nouvelles mesures dans les mois à venir.

C'est pourquoi nous nous réunirons le 15 juin, à l'occasion de notre journée nationale contre le racisme, pour nous mettre d'accord sur ce programme. Celle-ci a lieu dans la salle Rodelle (15-17 rue de Danemark 1060 Sint-Gillis - près de la gare du Midi)

La salle Rodelle (15-17 rue de Danemark 1060 Sint-Gillis - près de la gare du Midi) 

Nous réalisons un programme de 9h30 à 16h

Deze vindt plaats in zaal Rodelle (15-17 Denemarkenstraat 15-17, 1060 Sint-Gillis - vlakbij Zuidstation).

We maken een programma van 9.30u tot 16u.

Inschrijven via 

https://bit.ly/2Zl1W9q 

 

 
 

#handinhand

Volg ons op Facebook

Steun ons

Je kan onze werking steunen door een gift op rekeningnummer BE39 0000 0001 1619 / BPOT BE B1 van Hand in Hand tegen racisme vzw. Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

 
 

Uitschrijven | Inschrijven |
Geen bulk-mail meer ontvangen van Hand in Hand vzw

info@anti-racisme.be

Grote Steenweg 91
2600 Berchem-Antwerpen
Belgiƫ

 

Hand in Hand vzw logo