juni 2019

E-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie.

 
 

Nieuwsbrief 7 van platform2103

 
 

15 juni antiracismedag / 15 juin Journée antiraciste

Vorige woensdag zaten we met platform2103 en partners uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië samen om ons volgend werkjaar voor te bereiden. We mikken op een nationale manifestatie op 21 of 22/3/2020 maar willen ook tussentijdse acties organiseren.


Natuurlijk kwamen ook de uitslagen van de verkiezingen ter sprake en hoe we daarop een antwoord moeten vinden.​


Onze eerste grote bijeenkomst is de nationale antiracismedag op 15/6. Deze vindt plaats in zaal Rodelle (15-17 Denemarkenstraat 15-17, 1060 Sint-Gillis - vlakbij Zuidstation). We maken een programma van 9.30u tot 16u. 


We zullen beginnen met een analyse van de uitslagen op federaal, gewestelijk (Vlaams, Brussel, Wallonië) en Europees.
Ook in de voormiddag maken we de stand van zaken op voor onze zes eisen.
Na de lunch gaan we in werkgroepen onze concrete actieplannen uitwerken.

 • recht op woning en job
 • vluchtelingenopvang
 • levensbeschouwelijke tekens
 • deportatiewet
 • etnische profilering
 • dekolonisering

In een plenum beslissen we over de komende acties.
We voorzien te eindigen tegen 16u


Mercredi dernier, nous nous sommes réunis avec plateforme2103 et nos partenaires de Flandre, Bruxelles et Wallonie pour préparer notre prochaine année de travail. On prépare une manifestation nationale le 21 ou le 22/3/2020, mais nous voulons aussi organiser des actions intérimaires.​

Bien entendu, les résultats des élections ont également été discutés et la manière d'y répondre.​

Notre première grande rencontre est la Journée nationale contre le racisme, le 15 juin. Celle-ci a lieu dans la salle Rodelle (15-17 rue de Danemark 1060 Sint-Gillis - près de la gare du Midi). Nous réalisons un programme de 9h30 à 16h

Nous commencerons par une analyse des résultats des élections au niveau fédéral, régional (flamand, bruxellois, wallon) et européen.
Le matin également, nous ferons le point sur la situation concernant nos six revendications.

Après le déjeuner, nous élaborerons nos plans d'action concrets en groupes de travail.

 • droit au logement et à l'emploi
 • refuge pour réfugiés
 • signes de convictions philosophique
 • droit des expulsions
 • profilage ethnique
 • décolonisation

En séance plénière, nous décidons des actions à venir.
Nous prévoyons terminer vers 16 h.​Graag inschrijven via / Veuillez vous inscrire via: https://www.platform2103.be/nl/inschrijving-antiracistische-dag-inscription-journée-antiraciste

 

Voor meer bijgewerkte info kijk naar / Pour plus d'informations mises à jour, consultez: https://www.platform2103.be/nl/nationale-antiracismedag-journée-nationale-de-lantiracisme en/et https://www.facebook.com/events/456320518468680/ 

 
 

#Platform2103

Volg ons op Facebook

Steun ons

Je kan onze werking steunen door een gift op rekening nummer BE88 9733 6097 6541 van Platform2103

 
 

Uitschrijven | Inschrijven
Geen bulk-mail meer ontvangen van Platform 2103

antiracisme2018@gmail.com

Grote Steenweg 91
2600 Berchem-Antwerpen
België