E-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie.

 
 

mei  2019

All Right(s) now

 
 

zonder beweging op straat, geen beweging in de wetstraat

Er is de laatste tijd veel te doen over het klimaat, en dat mogen we niét loslaten.

toch is er ook veel te doen over sociale rechtvaardigheid en er is al jaren veel te doen over gelijke rechten en discriminatie.

 

Het is tijd dat we die uitdagingen niet langer los van elkaar zien. Vandaag hangt alles samen, en dat mogen we niet uit het oog verliezen.

Zeker niet nu er verkiezingen aankomen! Er worden vandaag keuzes gemaakt voor de volgende 50 jaar, over onze planeet, over hoe we omgaan met mensen in kwetsbare posities, over onze zorg, en ga zo maar door.

En daarom moeten we als burgers van ons laten horen! Want zonder beweging op straat, geen beweging in de wetstraat!

En wat we vragen zijn geen naïeve ideeën. Wij hebben de grondwet aan onze kant!

 

In artikel 23 van onze grondwet staat dat iedereen het recht heeft op een menswaardig leven. Daar hoort bij dat iedereen recht heeft op de bescherming van een gezond leefmilieu, een gezonde planeet. Dat iedereen het recht heeft op sociale zekerheid, op maatschappelijke ontplooiing, en ga zo maar door. Het is niet normaal dat deze rechten vandaag eerder een luxe zijn dan een vanzelfsprekendheid!

 

Dus moeten we onze stem verheffen. Allemaal tezamen!

Want we komen allemaal op voor hetzelfde: een samenleving die niet langer kiest voor ieder-voor-zich:

  • niet ieder-voor-zich, maar collectief verantwoordelijkheid nemen en de opwarming van de aarde tegengaan

  • niet ieder-voor-zich, maar sociale rechten voor iedereen!

 

Afspraak op 12 mei om 13u in Brussel voor RIGHT(S) NOW! De mars voor het klimaat en sociale rechten voor iedereen!

 

Omdat onze toekomst op het spel staat!


 

We stoppen niet

Met zes- tot zevenduizend antiracisten trokken we op 24 maart door Brussel.  Een manifestatie waarin diversiteit geen ijdel woord was. Ook dank aan de jeugd- en jongerenbewegingen en hun mobilisatie. De organisaties van het diverse België alsook bewegingen rond vluchtelingen en sans-papiers waren prominent aanwezig. De sense of urgency is duidelijk. Deze antiracistische beweging zond een duidelijk signaal naar overheden en publieke opinie. De weg is nog lang. Deze beweging zal nog groeien.

 

24 maart was een belangrijke stap in de realisatie van onze eisen. Iedereen heeft kunnen zien dat een nieuwe krachtige antiracismebeweging is opgestaan die wil dat racisme stopt. Met 6 concrete eisen zijn de eerste perspectieven uitgetekend. Samen met de 160 steunende organisaties en verenigingen, samen met de 300 individuele ondersteuners, samen met de zes à zevenduizend betogers, samen met allen die hun schouders willen zetten onder dit ambitieuse programma, willen we de komende maanden nog stappen zetten.

 

Daarom komen we op 15 juni samen op onze nationale antiracismedag om dit programma af te spreken. Zet deze datum alvast in je agenda.

 

Wil je de antiracismedag mee voorbereiden? Dat gebeurt op 29 mei 19u in een voorbereidende vergadering. Stuur een mailtje naar antiracisme2018@gmail.com, en je krijgt een uitnodiging.

 

Noteer ook alvast: 21 of 22 maart 2020: 3e nationale manifestatie tegen racisme.


 

Een reflectie op “Racisme, over wonden en veerkracht” van Naima Charkaoui

Een kleine 20 jaar geleden kwam er op een overlegplatform van Vlaamse, nu zouden we zeggen witte,  antiracistische organisaties een jonge vrouw binnengewandeld die het toen prille en piepkleine Minderhedenforum vertegenwoordigde. Dat antiracistisch platform zocht toen vooral naar een vormingsmethodiek om de Vlaamse publieke opinie te overtuigen niet racistisch te reageren. In het achterhoofd zat de strijd tegen extreem rechts.

 

Naima Charkaoui, want over haar gaat het, maakte al snel de pertinente opmerking dat dit effectief een taak kon zijn voor de Vlaamse organisaties maar dat het Minderhedenforum andere katten te geselen had, de strijd voor gelijke rechten en tegen discriminatie. Deze eyeopener kwam toen hard aan maar uiteraard had ze overschot van gelijk.

 

Zoveel jaren later zorgt Naima opnieuw voor een soort copernicaanse revolutie van het antiracismeverhaal in haar boek Racisme, over wonden en veerkracht (*). Racisme gaat niet alleen over de daders maar ook over de slachtoffers. Slachtoffer is een woord dat antiracistische bewegingen niet graag gebruiken omdat het zo machteloos lijkt. Maar je ogen sluiten voor de werkelijkheid van de kwetsuren en trauma’s is een doodlopende weg. En opnieuw legt Naima de klemtoon op het perspectief van mensen met een migratieachtergrond zelf.

 

lees verder: hier


 

een maand van dekoloniale actie

Het Collectif Faire-Part in samenwerking met Het Bos en Burgerbegroting houden vanaf 5 mei in Antwerpen een maand van dekoloniale actie.

Zie https://www.collectif-fairepart.com/agenda-1-2 en https://www.facebook.com/events/427155901372350

Enkele initiatieven die eruit springen:

https://www.collectif-fairepart.com/11-mei

KONING FILIP VS. LEOPOLD’S GEEST - WORD WA(A)R 

Antwerpen is de eerste Belgische stad die een koloniaal monument uit het straatbeeld verwijdert. Koning Filip komt speciaal van Brussel om deze moedige keuze te huldigen met een officiële ceremonie. Maar ook de koning weet dat symbolen bevragen slechts een begin is. What’s next? Reparaties? Een dekolonisatie-tax? En hoe gaan we die ooit berekenen?

11 mei  - 15u00 - Operaplein

https://www.collectif-fairepart.com/19meiprivilege

P.R.I.V.I.L.E.G.E EDUCATION CENTER - Publieke Acties

Gepriviligeerd zijn is als wandelen door open deuren. Diegene die er probleemloos door kuiert, merkt vaak niet eens op dat er deuren zijn. Maar is het herkennen en erkennen van privilege geen noodzakelijke stap in de beweging naar gelijkwaardiger samenleven? En hoe gaan we best om met privilege en racisme op school?

Tussen de brokstukken van een gevallen koloniale wereld vertelt professor en opiniemaker Orhan Agirdag over etnische profileren binnen het Vlaamse en Nederlandse onderwijs.

19 mei - 15u - Park Spoor Noord 

https://www.collectif-fairepart.com/new-page-85

P.R.I.V.I.L.E.G.E EDU-CENTER -Publieke Acties

Onze samenleving sluit systematisch deuren voor sommigen en opent ze voor anderen. 

Wit privilege begrijpen is essentieel om racisme te bestrijden. Maar hoe te dealen met privilege op school? In handen van PUBLIEKE ACTIES verandert een oude sokkel in een tijdelijk opleidingscentrum voor omgang met racisme & privilege voor leerkrachten. 

25 mei - 14u - Park Spoor Noord


 

Internationale Iftars

De ramadan is voor moslims een maand van vasten: gelovigen die deelnemen nuttigen geen eten of drank tussen dageraad en zonsondergang. Na zonsondergang komen familieleden, vrienden en kennissen samen om de 'vasten te breken'. Dat gebeurt in eerste instantie met dadels en een glas melk, daarna volgt een heerlijke maaltijd die iftar wordt genoemd.

VOEM is de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims.

 

Zoals elk jaar organiseren VOEM en haar leden verschillende Internationale Iftars. Iedereen is er welkom, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing. Naast de maaltijd kunnen de aanwezigen steeds genieten van een cultureel programma. Ook Kom Op Tegen Kanker zal op enkele edities aanwezig zijn in het kader van de Life Iftar campagne.

 

 

9 mei: STAM (museum), Gent - iftar, museumbezoek en concerten

11 mei: BOZAR, Brussel - iftar en concert Rajab Suleiman en Kithara

16 mei: De Roma, Antwerpen - iftar en Slam Aleikum (spoken word)

18 mei: Grote Markt, Mechelen - iftar met verschillende concerten & randanimatie

21 mei: Bisschophuis, Gent - iftar met verschillende geloofsgemeenschappen 

24 mei: Vooruit, Gent - iftar in de balzaal met achteraf een Dabke feestje

25 mei: Stadspark, Turnhout - iftar picknick waar delen centraal staat (potluck)

25 mei: CC De Ververij, Ronse - iftar voor een goed doel

29 mei - 2 juni - PIVA, Antwerpen - Intercultureel Festival 'Sultan Der Maanden'

1 juni - GC Ten Weyngaert, Brussel - Interculturele ftar met muziek met Wissal

2 juni - De Koer, Gent - Ecologische iftar met concert & film


 

 
 

#handinhand

Volg ons op Facebook

Steun ons

Je kan onze werking steunen door een gift op rekeningnummer BE39 0000 0001 1619 / BPOT BE B1 van Hand in Hand tegen racisme vzw. Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

 
 

Uitschrijven | Inschrijven |
Geen bulk-mail meer ontvangen van Hand in Hand vzw

info@anti-racisme.be

Grote Steenweg 91
2600 Berchem-Antwerpen
België

 

Hand in Hand vzw logo