Andere eigen campagnes of interessante campagnes die we steunen

Archief

U hebt reeds een account?

Als u reeds een account hebt kan u hier inloggen . Indien nodig kan u daarna de rol 'Dekoloniseer: campagneposter' hier aanvragen.

U hebt nog geen account?

Maak hier een account aan en duid aan dat u de rol 'Dekoloniseer: campagneposter' wil toegekend krijgen.

U bent ingelogd en hebt de rol campagneposter?

Voeg dan hier uw initiatief toe. Eerder toegevoegde initiatieven vindt u hier terug.

>>>

Begin 2017 start Hand in Hand met een campagne "Dekoloniseer de lokale samenleving". Vorige eeuw werden door de dekolonisatie de ex-kolonies zelfstandige en onafhankelijke staten met volle rechten op het internationale forum.

Vandaag moeten we ervoor zorgen dat iedereen als volwaardige burger erkend wordt. Met ieder zijn/haar inbreng, van welke afkomst dan ook.

Voel je je hierdoor aangesproken? Wil je ten gronde iets doen aan racisme en de discriminatie van mensen met een migratie-achtergrond in deze samenleving? Dan is deze Regionale Kick-Off in Gent een...>>>

Beste Mevrouw, Mijnheer,

Met de verkiezing van Donald Trump in de Verenigde Staten vergroot het lijstje van regeringsleiders die het niet zo nauw nemen met mensenrechten en met het principe dat we allen gelijkwaardig zijn. Bovendien zijn weer vele mensen ontvankelijk voor een discours dat vertrekt van de superioriteit van de ene bevolkingsgroep boven de andere.

Ook in Vlaanderen gaan er terug stemmen op om het Vlaams Belang te betrekken in bestuursakkoorden. Deze trends zetten het samenleven in onze superdiverse samenleving nog meer onder druk.

De opdracht van Hand...>>>

Er bestaan hiervoor goede redenen. En nochtans werden we op sociale media overspoeld door nauwelijks rationele argumenten. Integendeel, er werd een karikatuur gemaakt van de zogenaamd "politiek correcte" elite die "onze" tradities wou afschaffen.

De voorbije jaren zijn de meeste argumenten pro en contra meermaals de revue gepasseerd. Alleen schijnt niemand die te lezen noch te onthouden. Toch is het nuttig enkele bedenkingen over de voorbije discussie mee te geven. We willen minstens enkele tegenstrijdigheden aan het licht brengen en bijgevolg bepaalde onwaarheden ontkrachten. We...>>>

Matthias De Groof, onderzoeker Universiteit Antwerpen (postkoloniale studies), sprak over het belang van bewustwording van wat het kolonialisme betekent voor het heden. Het is immers een blinde vlek, een echte "olifant in de kamer". Dekoloniseren is voor hem bewust worden van de voordelen die de autochtone Belg nu nog steeds geniet door het kolonialisme.

Omar Ba, Consultant Diversity & Inclusion en anti-racisme activist, legde de nadruk op de zeer ongelijke machtsverhoudingen tijdens het kolonialisme. Dit vertaalde zich in een brutale repressie, propaganda, hardnekkige beelden...>>>

Als we het hebben over tradities dan krijgen we het geheel moeilijk vervat in een nota. Het gaat immers over wat mensen denken, voelen en doen doorheen de tijd. Voor de ene gaat het over rituelen en voor de andere wordt het eerder spiritueel ingevuld. Men kan het niet loskoppelen van onze geschiedenis, ons verleden, zo ook niet van onze toekomst.

In dat opzicht leek het ons goed om vanuit één of meerdere definitie(s) te vertrekken en proberen we onderstaand een korte situering te doen van waaruit #decolonizemytradition mogelijks kan starten .

Een traditie (Latijn: trádere,...>>>

De leefbaarheidsmonitor van de stad Gent: “In de Leefbaarheidsmonitor werden de personen die discriminatie hebben ondervonden, bevraagd naar de situatie waarin ze gediscrimineerd zijn geworden. Binnen deze groep respondenten is 15,3% gediscrimineerd op school.” Migratie- en integratiemonitor 2015: “In het schooljaar 2013-2014 had 20% respectievelijk 17% van de leerlingen in het gewoon kleuter- en lager onderwijs een niet- Nederlandse thuistaal, in het voltijds gewoon secundair onderwijs is dit 12%. Leerlingen met een vreemde nationaliteit of met een vreemde thuistaal die niet meer...>>>
Steeds meer mensen wonen in stedelijke omgevingen en deze steden zijn bij uitstek de plaats waar de diversiteit gestalte krijgt. Dit gaat ook gepaard met conflicten, wat een kenmerk is van elke normale samenleving. Vele steden presenteren zichzelf nog als een homogeen witte christelijke samenleving met referenties naar een heldhaftig verleden waarin westerse superioriteit belangrijk is. Vele steden voeren een cultuurbeleid dat nog uitgaat van een blank cultuurbeleven (een quasi vanzelfsprekende voorkeursbehandeling van de autochtone cultuur, die niet in vraag wordt gesteld) Vele steden voeren...>>>