Archief

met daarin de tekst volgens template>>>

Je kan alvast steunen om de financiële kosten te helpen dekken: rekening nummer BE88 9733 6097 6541 van Platform2103. binnenkort meer info Als je nog meer wil doen dan vind je hier een aantal voorstellen (te actualiseren).>>>

Platform2103 is een verbindend platform voor de vele mensen en organisaties die vinden dat racisme niet kan in onze samenleving.

Racisme is nu nog structureel ingebouwd in onze samenleving en zorgt voor uitsluiting en discriminatie.

Racisme is een ideologie om discriminatie goed te praten.

Het dagelijks racisme tegenover onder andere mensen met migratie-achtergrond wordt gelegitimeerd door deze ideologie en door de structuren.

Racisme wordt ook gebruikt om te polariseren: om mensen en groepen tegen mekaar op te zetten.

Racisme dient ook om de...>>>

Change is coming. Gelijke rechten nu!

Discriminatie en racisme zijn een dagelijkse realiteit voor steeds meer mensen. Opkomend extreem-rechts en alt-right organisaties zaaien actief (online) haat. Een klimaat waarin voetballers - van amateur

...
Des organisations de terrain se réunissent en vue du 21 mars, Journée Internationale contre le Racisme et la Discrimination . A l’occasion d’une manifestation nationale le 24 mars 2019 à Bruxelles, nous voulons montrer que nous ne nous laissons pas diviser par le racisme et les mesures discriminatoires et que nous continuons à nous battre pour une société où chacun est traité de manière égale. Ce jour-là, nous célébrons la mémoire des victimes de la haine et de la terreur, à Bruxelles et ailleurs. La terreur veut élever des murs, diviser la société en « nous » contre « eux...>>>
Middenveldorganisaties verenigen zich naar aanleiding van 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie . Voor de nationale manifestatie op 21 maart 2020 in Brussel lanceerden we een oproep met de boodschap dat we ons niet laten verdelen door racisme en discriminerende maatregelen en dat we blijven strijden voor een samenleving waar iedereen op gelijke voet meetelt. We herdachten die dag ook de slachtoffers van haat en terreur, in Brussel en elders. Terreur wil muren opwerpen, het samenleven verdelen in kampen van ‘wij’ tegen ‘zij’. Dat laten wij niet...>>>
Medewerkers Auteurs volgorde medewerkers>>>

Persbericht Hand in Hand tegen racisme 24/9/2018

Racisme op de woningmarkt, al vijf na twaalf voor een structurele aanpak.

Uit een praktijktest van het Platform Praktijktesten Nu blijkt dat er op de Antwerpse woonmarkt een ernstige discriminatie is van huurders met een Maghrebijnse naam, zowel bij makelaars als bij privéverhuurders. Verontwaardiging volstaat niet. Hand in Hand tegen racisme vzw pleit voor een structurele aanpak van deze discriminatie om racistische redenen, zowel via praktijktesten als...>>>

Met dank aan alle deelnemers.

Winnaars:

- Onder de juiste antwoorden: Lien De Caluwé, boek: Anousha Nzume - Hallo Witte Mensen

- Onjuiste antwoorden: André Apers, boek: Dalilla Hermans - Brief aan Cooper en de wereld

Zo mevrouwtje, waar komt u vandaan? Delhaize, markt, winkel, ... ​Mensen met migratie-achtergrond worden regelmatig benaderd met de vraag "van waar kom je?". Dikwijls is dat geen vraag uit interesse maar om het ingebeelde label te bevestigen: iemand die vreemd is en geen echte Belg/Vlaming is. Standbeelden in 1.Gent, 2.Oostende, 3.Brussel ​Er staan...>>>