Andere eigen campagnes of interessante campagnes die we steunen

Archief

Er bestaan hiervoor goede redenen. En nochtans werden we op sociale media overspoeld door nauwelijks rationele argumenten. Integendeel, er werd een karikatuur gemaakt van de zogenaamd "politiek correcte" elite die "onze" tradities wou afschaffen.

De voorbije jaren zijn de meeste argumenten pro en contra meermaals de revue gepasseerd. Alleen schijnt niemand die te lezen noch te onthouden. Toch is het nuttig enkele bedenkingen over de voorbije discussie mee te geven. We willen minstens enkele tegenstrijdigheden aan het licht brengen en bijgevolg bepaalde onwaarheden ontkrachten. We...>>>

Matthias De Groof, onderzoeker Universiteit Antwerpen (postkoloniale studies), sprak over het belang van bewustwording van wat het kolonialisme betekent voor het heden. Het is immers een blinde vlek, een echte "olifant in de kamer". Dekoloniseren is voor hem bewust worden van de voordelen die de autochtone Belg nu nog steeds geniet door het kolonialisme.

Omar Ba, Consultant Diversity & Inclusion en anti-racisme activist, legde de nadruk op de zeer ongelijke machtsverhoudingen tijdens het kolonialisme. Dit vertaalde zich in een brutale repressie, propaganda, hardnekkige beelden...>>>

Als we het hebben over tradities dan krijgen we het geheel moeilijk vervat in een nota. Het gaat immers over wat mensen denken, voelen en doen doorheen de tijd. Voor de ene gaat het over rituelen en voor de andere wordt het eerder spiritueel ingevuld. Men kan het niet loskoppelen van onze geschiedenis, ons verleden, zo ook niet van onze toekomst.

In dat opzicht leek het ons goed om vanuit één of meerdere definitie(s) te vertrekken en proberen we onderstaand een korte situering te doen van waaruit #decolonizemytradition mogelijks kan starten .

Een traditie (Latijn: trádere,...>>>

De leefbaarheidsmonitor van de stad Gent: “In de Leefbaarheidsmonitor werden de personen die discriminatie hebben ondervonden, bevraagd naar de situatie waarin ze gediscrimineerd zijn geworden. Binnen deze groep respondenten is 15,3% gediscrimineerd op school.” Migratie- en integratiemonitor 2015: “In het schooljaar 2013-2014 had 20% respectievelijk 17% van de leerlingen in het gewoon kleuter- en lager onderwijs een niet- Nederlandse thuistaal, in het voltijds gewoon secundair onderwijs is dit 12%. Leerlingen met een vreemde nationaliteit of met een vreemde thuistaal die niet meer...>>>
Steeds meer mensen wonen in stedelijke omgevingen en deze steden zijn bij uitstek de plaats waar de diversiteit gestalte krijgt. Dit gaat ook gepaard met conflicten, wat een kenmerk is van elke normale samenleving. Vele steden presenteren zichzelf nog als een homogeen witte christelijke samenleving met referenties naar een heldhaftig verleden waarin westerse superioriteit belangrijk is. Vele steden voeren een cultuurbeleid dat nog uitgaat van een blank cultuurbeleven (een quasi vanzelfsprekende voorkeursbehandeling van de autochtone cultuur, die niet in vraag wordt gesteld) Vele steden voeren...>>>

Racisme pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met  voornemens

 

Vandaag vijftien jaar geleden beloofde België in het Zuid-Afrikaanse Durban om een interfederaal actieplan tegen discriminatie uit te werken. Politici moeten op federaal,

...

Wist je dat er elk jaar meer dan 700 Palestijnse kinderen getraumatiseerd worden door hun arrestatie en de tijd die ze doorbrengen in Israëlische gevangenissen? 

Wist je ook dat grote internationale bedrijven dit als een lucratieve business zien? 

Dit is helemaal...

De blinde vlek van (onbewuste) westerse superioriteit en idee over minderwaardigheid van andere culturen, groepen, religies ... vinden we ook terug in onze bibliotheken. Ze zijn niet enkel vertegenwoordigers van een verleden dat we achter ons gelaten hebben maar ze zijn ook de getuigen van een hedendaagse manier om de wereld te bekijken met nogal eens westerse ogen. Bibliotheken vinden we terecht onontbeerlijk in een moderne maatschappij. Vele bibliotheken doen veel inspanningen om op relevante manier aanwezig te zijn in de (lokale) samenleving. Bibliotheken zijn de plaatsen waar cultuur zich...>>>