Andere eigen campagnes of interessante campagnes die we steunen

Archief

filmpje>>>

Vooraf…

Er valt geen samenleving te bedenken zonder diversiteit. Individuen en gemeenschappen verschillen nu eenmaal door taal, fysieke kenmerken, cultuur, geslacht, religie, seksuele geaardheid, huidskleur… Die diversiteit zal er altijd zijn.

Belangrijk aan deze verschillen zijn vooral de basisrechten en de mogelijke ongelijkheden die ermee verbonden worden. Waar vrouwen minder verdienen dan mannen, sommige gebouwen ontoegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel, of iemands seksuele geaardheid voor een andere behandeling zorgt,...>>>

Versiety Media is ontstaan omdat wij ontevreden zijn met de huidige media. Aan de hand van een enquête hebben we ontdekt dat wij niet de enige waren. 172 van de 190 bestaande nationaliteiten zijn vertegenwoordigd in Antwerpen. Hiermee is ‘t stad een boegbeeld van de 21ste-eeuwse superdiversiteit. En toch is de huidige media geen reële representatie van deze maatschappij. De federale studie Media en Diversiteit toonde aan dat amper 1% van de beroepsjournalisten, Belgen zijn met een andere culturele achtergrond. Vrouwen zijn ook nog steeds sterk ondervertegenwoordigd in de huidige media....>>>

U hebt reeds een account?

Als u reeds een account hebt kan u hier inloggen . Indien nodig kan u daarna de rol 'Dekoloniseer: campagneposter' hier aanvragen.

U hebt nog geen account?

Maak hier een account aan en duid aan dat u de rol 'Dekoloniseer: campagneposter' wil toegekend krijgen.

U bent ingelogd en hebt de rol campagneposter?

Voeg dan hier uw initiatief toe. Eerder toegevoegde initiatieven vindt u hier terug.

>>>

Begin 2017 start Hand in Hand met een campagne "Dekoloniseer de lokale samenleving". Vorige eeuw werden door de dekolonisatie de ex-kolonies zelfstandige en onafhankelijke staten met volle rechten op het internationale forum.

Vandaag moeten we ervoor zorgen dat iedereen als volwaardige burger erkend wordt. Met ieder zijn/haar inbreng, van welke afkomst dan ook.

Voel je je hierdoor aangesproken? Wil je ten gronde iets doen aan racisme en de discriminatie van mensen met een migratie-achtergrond in deze samenleving? Dan is deze Regionale Kick-Off in Gent een...>>>

Beste Mevrouw, Mijnheer,

Met de verkiezing van Donald Trump in de Verenigde Staten vergroot het lijstje van regeringsleiders die het niet zo nauw nemen met mensenrechten en met het principe dat we allen gelijkwaardig zijn. Bovendien zijn weer vele mensen ontvankelijk voor een discours dat vertrekt van de superioriteit van de ene bevolkingsgroep boven de andere.

Ook in Vlaanderen gaan er terug stemmen op om het Vlaams Belang te betrekken in bestuursakkoorden. Deze trends zetten het samenleven in onze superdiverse samenleving nog meer onder druk.

De opdracht van Hand...>>>