Archief

Départ: 14h Gare du Nord

jusqu'à Place du Jeu de balle (près du Gare du Midi)

parcours:

Division:

>>>

Vertrek: 14u Noordstation

Richting Vossenplein (dicht tegen Zuidstation)

parcours:

Blokken:

>>>

Wat kan de federale overheid doen voor asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf? Standpunt ORBIT vzw (december 2018)

In het kader van de campagne #Iedereenaanboord vraagt ORBIT het volgende:

1) Creëer meer veilige en legale migratieroutes voor aankomst in België en Europa voor mensen op zoek naar bescherming door:

Een garantie op een vlotte procedure voor gezinshereniging

Myria heeft rond het recht op gezinshereniging een reeks sterke aanbevelingen opgesteld. Het gaat daarbij onder meer over de plaats waar de aanvraag voor gezinshereniging kan worden...>>>

>>>

>>>

Selon les Nations Unies, la météo extrême et le changement climatique ont fait fuir en moyenne 26,4 millions de personnes par an entre 2008 et 2015. La désertification, les tempêtes majeures, les sécheresses persistantes et l'élévation du niveau de la mer créent des situations intenables pour des centaines de milliers de personnes. S'il n'y a pas de mesures radicales, ce nombre augmentera. La plate-forme 2103 rassemble des dizaines d'organisations et des milliers de citoyens dans la lutte contre le racisme et pour la défense des migrants et des réfugiés. Nous voulons prendre en...>>>

Volgens de Verenigde Naties deden extreem weer en veranderend klimaat gemiddeld 26,4 miljoen mensen per jaar vluchten tussen 2008 en 2015. Verwoestijning, grote stormen, aanhoudende droogten, stijging van de zeespiegel jagen telkens 100.000en op de vlucht. Als er geen drastische maatregelen komen zal dit getal toenemen. Platform 2103 verenigt vele tientallen organisaties en duizenden burgers in de strijd tegen racisme en voor de verdediging van migranten en vluchtelingen. Wij willen de oorzaken van het vluchten aanklagen en aanpakken en de klimaatopwarming is daar één van. Daarom steunen...>>>

De Raad Van Bestuur van Hand in Hand tegen racisme vzw bestaat uit:

Boone Bart

Isbai Saïda

Jochems Marieke

Miguel Kandolo Lieven (co-voorzitter)

Moro Sonia

Segers Ludo

Van Bouwel Willy

Van Puymbroeck Jihad (co-voorzitter)

Waarnemend:

Dekeyser Marius (coördinator)

>>>

De Algemene Vergadering van Hand in Hand tegen racisme vzw bestaat uit:

Azabar Sahila

Bens Chris

Boone Bart

El Majjoudi Mohamed

Ghiotto Chiara

Isbai Saïda

Jochems Marieke

Miguel Kandolo Lieven (co-voorzitter)

Moro Sonia

Segers Ludo

Van Bouwel Willy

Van Nimwegen Dirk

Van Puymbroeck Jihad (co-voorzitter)

Van Regemortel Hanne

Waarnemend lid:

Dekeyser Marius (coördinator)

Okemwa Nyanchama (vrijwilligersverantwoordelijke)

Van Herreweghe Willeke...>>>

Volgend materiaal kan je downloaden:

Presentatie voor verenigingen/organisaties: hier>>>