Andere eigen campagnes of interessante campagnes die we steunen

Archief

'Het antiracistische middenveld verwacht van een Actieplan tegen Racisme dat het vooroordelen en stereotypen net bestrijdt in plaats van ze te bekrachtigen en te versterken', schrijven 50 middenveldorganisaties. Ze roepen bevoegd staatssecretaris Zuhal Demir op om er snel werk van te maken.

Het nationaal actieplan tegen racisme waartoe België zich in 2001 op de VN-conferentie in Durban engageerde, ligt er anno 2018 nog steeds niet. Maar na afronding van het interfederaal actieplan tegen discriminatie van LGBTI beloofde Staatssecretaris Zuhal Demir om er eindelijk werk van te maken...>>>

En raison de la crise de la couronne, nous ne nous manifesterons pas le 21 mars. Suivez-nous sur Facebook

Nous faisons de la Journée internationale contre le racisme (21 mars) un événement sur les médias sociaux.

Vous pouvez télécharger le matériel suivant :

bannière à utiliser sur facebook et au bas de vos e-mails : ici un bouton comme photo de profil sur facebook : ici un cadre de profil qui se trouve également sur facebook sous la rubrique "jeresisteauracisme" : exemple>>>

met daarin de tekst volgens template>>>

Je kan alvast steunen om de financiële kosten te helpen dekken: rekening nummer BE88 9733 6097 6541 van Platform2103. binnenkort meer info Als je nog meer wil doen dan vind je hier een aantal voorstellen (te actualiseren).>>>

Platform2103 is een verbindend platform voor de vele mensen en organisaties die vinden dat racisme niet kan in onze samenleving.

Racisme is nu nog structureel ingebouwd in onze samenleving en zorgt voor uitsluiting en discriminatie.

Racisme is een ideologie om discriminatie goed te praten.

Het dagelijks racisme tegenover onder andere mensen met migratie-achtergrond wordt gelegitimeerd door deze ideologie en door de structuren.

Racisme wordt ook gebruikt om te polariseren: om mensen en groepen tegen mekaar op te zetten.

Racisme dient ook om de...>>>

Zich uitspreken tegen racisme op sociale media is meteen een garantie voor veel racistische reacties. Andere vormen van racisme kunnen dieper kwetsen. Zoals bij Oriana en Dounya die niet meer kunnen shoppen zonder beschuldigd te worden van diefstal. Of bij mensen die zich geviseerd voelen

...
Des organisations de terrain se réunissent en vue du 21 mars, Journée Internationale contre le Racisme et la Discrimination . A l’occasion d’une manifestation nationale le 24 mars 2019 à Bruxelles, nous voulons montrer que nous ne nous laissons pas diviser par le racisme et les mesures discriminatoires et que nous continuons à nous battre pour une société où chacun est traité de manière égale. Ce jour-là, nous célébrons la mémoire des victimes de la haine et de la terreur, à Bruxelles et ailleurs. La terreur veut élever des murs, diviser la société en « nous » contre « eux...>>>
Middenveldorganisaties verenigen zich naar aanleiding van 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie . Tijdens een nationale manifestatie op 21 maart 2020 in Brussel willen we laten horen dat we ons niet laten verdelen door racisme en discriminerende maatregelen en dat we blijven strijden voor een samenleving waar iedereen op gelijke voet meetelt. We herdenken die dag ook de slachtoffers van haat en terreur, in Brussel en elders. Terreur wil muren opwerpen, het samenleven verdelen in kampen van ‘wij’ tegen ‘zij’. Dat laten wij niet gebeuren. Samen staan...>>>