Andere eigen campagnes of interessante campagnes die we steunen

Archief

Privacy verklaring Platform2103

De persoonlijke gegevens die door middel van deze website verzameld worden, komen onder beheer van Hand in Hand tegen racisme vzw.

Volgende regels worden daarmee van kracht:

Hand in Hand tegen racisme vzw (kort: Hand in Hand of HIH) respecteert de privacywetgeving ter zake.

Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt HIH persoonlijke gegevens? HIH verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van gezamenlijke campagnes met...>>>
Déclaration Vie privée Platform2103

Les données personnelles collectées via ce site sont traitées par Hand in Hand tegen racisme vzw. Les règles suivantes sont d’application : Hand in Hand tegen racisme vzw (en bref : HAND IN HAND) respecte la législation en vigueur pour le respect de la vie privée. Vous pouvez lire ci-dessous à quoi cela correspond concrètement. Comment HAND IN HAND collecte les données personnelles ? HAND IN HAND ne collecte que les données personnelles que vous nous communiquez vous-même ou que des tiers nous communiquent dans le cadre de campagnes communes en rapport...>>>

Privacy verklaring Platform2103

Platform2103 draagt het beheer van de persoonlijke gegevens die door middel van deze website verzameld worden, over aan Hand in Hand tegen racisme vzw.

Volgende regels worden daarmee van kracht:

Hand in Hand tegen racisme vzw (kort: Hand in Hand of HIH) respecteert de privacywetgeving ter zake.

Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt HIH persoonlijke gegevens? HIH verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van...>>>

Je kan dit formulier gebruiken om aan te geven hoe je wil meewerken om de manifestatie van 21 maart 2020 een succes te maken.

Iemand van Platform2103 zal met jou contact nemen.

Je kan alvast steunen om de financiële kosten te helpen dekken: rekening nummer BE88 9733 6097 6541 van Platform2103.

Volg ons op Facebook

Downloaden van materiaal voor de mobilisatie naar 21 maart 2020:

affiche profielfoto facebook banner websites en facebook>>>

'Het antiracistische middenveld verwacht van een Actieplan tegen Racisme dat het vooroordelen en stereotypen net bestrijdt in plaats van ze te bekrachtigen en te versterken', schrijven 50 middenveldorganisaties. Ze roepen bevoegd staatssecretaris Zuhal Demir op om er snel werk van te maken.

Het nationaal actieplan tegen racisme waartoe België zich in 2001 op de VN-conferentie in Durban engageerde, ligt er anno 2018 nog steeds niet. Maar na afronding van het interfederaal actieplan tegen discriminatie van LGBTI beloofde Staatssecretaris Zuhal Demir om er eindelijk werk van te maken...>>>

En raison de la crise de la couronne, nous ne nous manifesterons pas le 21 mars. Suivez-nous sur Facebook

Nous faisons de la Journée internationale contre le racisme (21 mars) un événement sur les médias sociaux.

Vous pouvez télécharger le matériel suivant :

bannière à utiliser sur facebook et au bas de vos e-mails : ici un bouton comme photo de profil sur facebook : ici un cadre de profil qui se trouve également sur facebook sous la rubrique "jeresisteauracisme" : exemple>>>

met daarin de tekst volgens template>>>

Je kan alvast steunen om de financiële kosten te helpen dekken: rekening nummer BE88 9733 6097 6541 van Platform2103. binnenkort meer info Als je nog meer wil doen dan vind je hier een aantal voorstellen (te actualiseren).>>>

Platform2103 is een verbindend platform voor de vele mensen en organisaties die vinden dat racisme niet kan in onze samenleving.

Racisme is nu nog structureel ingebouwd in onze samenleving en zorgt voor uitsluiting en discriminatie.

Racisme is een ideologie om discriminatie goed te praten.

Het dagelijks racisme tegenover onder andere mensen met migratie-achtergrond wordt gelegitimeerd door deze ideologie en door de structuren.

Racisme wordt ook gebruikt om te polariseren: om mensen en groepen tegen mekaar op te zetten.

Racisme dient ook om de...>>>