Andere eigen campagnes of interessante campagnes die we steunen

Archief

Extreemrechts terrorisme is terug van nooit weggeweest. We beseffen allen dat we met de aanslagen zoals in El Paso die de krantenkoppen halen slechts het topje van de ijsberg zien. De Duitse inlichtingendiensten rapporteerden in 2016 1600 extreemrechtse gewelddaden, ongeveer een verdubbeling ten opzichte van het jaarlijks gemiddelde tussen 2010 en 2013.

Anderzijds verbaast het niemand dat extreemrechts uiteindelijk eindigt in geweld. Waar het begint is voor velen minder duidelijk.

Het Nederlands Ministerie van Justitie en Veiligheid ziet als kern van extreemrechtse...>>>

Een kleine 20 jaar geleden kwam er op een overlegplatform van Vlaamse, nu zouden we zeggen witte, antiracistische organisaties een jonge vrouw binnengewandeld die het toen prille en piepkleine Minderhedenforum vertegenwoordigde. Dat antiracistisch platform zocht toen vooral naar een vormingsmethodiek om de Vlaamse publieke opinie te overtuigen niet racistisch te reageren. In het achterhoofd zat de strijd tegen extreem rechts.

Naima Charkaoui, want over haar gaat het, maakte al snel de pertinente opmerking dat dit effectief een taak kon zijn voor de Vlaamse organisaties maar dat het...>>>

Een kleine 20 jaar geleden kwam er op een overlegplatform van Vlaamse, nu zouden we zeggen witte, antiracistische organisaties een jonge vrouw binnengewandeld die het toen prille en piepkleine Minderhedenforum vertegenwoordigde. Dat antiracistisch platform zocht toen vooral naar een vormingsmethodiek om de Vlaamse publieke opinie te overtuigen niet racistisch te reageren. In het achterhoofd zat de strijd tegen extreem rechts.

Naima Charkaoui, want over haar gaat het, maakte al snel de pertinente opmerking dat dit effectief een taak kon zijn voor de Vlaamse organisaties maar dat het...>>>

Départ: 14h Gare du Nord

jusqu'à Place du Jeu de balle (près du Gare du Midi)

parcours:

Division:

>>>

Vertrek: 14u Noordstation

Richting Vossenplein (dicht tegen Zuidstation)

parcours:

Blokken:

>>>

Wat kan de federale overheid doen voor asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf? Standpunt ORBIT vzw (december 2018)

In het kader van de campagne #Iedereenaanboord vraagt ORBIT het volgende:

1) Creëer meer veilige en legale migratieroutes voor aankomst in België en Europa voor mensen op zoek naar bescherming door:

Een garantie op een vlotte procedure voor gezinshereniging

Myria heeft rond het recht op gezinshereniging een reeks sterke aanbevelingen opgesteld. Het gaat daarbij onder meer over de plaats waar de aanvraag voor gezinshereniging kan worden...>>>

>>>

>>>

Selon les Nations Unies, la météo extrême et le changement climatique ont fait fuir en moyenne 26,4 millions de personnes par an entre 2008 et 2015. La désertification, les tempêtes majeures, les sécheresses persistantes et l'élévation du niveau de la mer créent des situations intenables pour des centaines de milliers de personnes. S'il n'y a pas de mesures radicales, ce nombre augmentera. La plate-forme 2103 rassemble des dizaines d'organisations et des milliers de citoyens dans la lutte contre le racisme et pour la défense des migrants et des réfugiés. Nous voulons prendre en...>>>

Volgens de Verenigde Naties deden extreem weer en veranderend klimaat gemiddeld 26,4 miljoen mensen per jaar vluchten tussen 2008 en 2015. Verwoestijning, grote stormen, aanhoudende droogten, stijging van de zeespiegel jagen telkens 100.000en op de vlucht. Als er geen drastische maatregelen komen zal dit getal toenemen. Platform 2103 verenigt vele tientallen organisaties en duizenden burgers in de strijd tegen racisme en voor de verdediging van migranten en vluchtelingen. Wij willen de oorzaken van het vluchten aanklagen en aanpakken en de klimaatopwarming is daar één van. Daarom steunen...>>>