Archief

Onderzoek toont aan dat mensen met een niet-Europese migratieachtergrond:

drie keer meer kans hebben om laag geschoold te zijn dan autochtonen

drie keer meer kans hebben om huurder te zijn

drie keer meer kans hebben om niet te participeren aan vrijetijdsactiviteiten buitenshuis

drie keer meer kans hebben om werkloos te zijn

twee keer meer kans hebben om te werken als arbeider

Bron: Studie van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid: “Het leven zoals het is en zou moeten zijn. De publieke opinie over gelijke kansen in Vlaanderen.” (november 2011)>>>

“Hoe lang praten we nu al over meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt?”, Naima Charkaoui is verontwaardigd. Uit het Tempo Team-rapport blijkt alweer dat de problemen waarmee etnisch-culturele minderheden worstelen niet serieus worden genomen.”

Om de tewerkstellingsproblemen aan te pakken vindt de organisatie dat een dwingend beleid aan de orde is. Het Diversiteitscharter van Tempo Team? “Te vrijblijvend. De tijd van mooie oorkondes en dure woorden is voorbij. Er verandert duidelijk niets aan de houding op de werkvloer”, klinkt het. Werkgevers die geld krijgen om aan diversiteit te...>>>