Andere eigen campagnes of interessante campagnes die we steunen

Archief

>>>

>>>

Selon les Nations Unies, la météo extrême et le changement climatique ont fait fuir en moyenne 26,4 millions de personnes par an entre 2008 et 2015. La désertification, les tempêtes majeures, les sécheresses persistantes et l'élévation du niveau de la mer créent des situations intenables pour des centaines de milliers de personnes. S'il n'y a pas de mesures radicales, ce nombre augmentera. La plate-forme 2103 rassemble des dizaines d'organisations et des milliers de citoyens dans la lutte contre le racisme et pour la défense des migrants et des réfugiés. Nous voulons prendre en...>>>

Volgens de Verenigde Naties deden extreem weer en veranderend klimaat gemiddeld 26,4 miljoen mensen per jaar vluchten tussen 2008 en 2015. Verwoestijning, grote stormen, aanhoudende droogten, stijging van de zeespiegel jagen telkens 100.000en op de vlucht. Als er geen drastische maatregelen komen zal dit getal toenemen. Platform 2103 verenigt vele tientallen organisaties en duizenden burgers in de strijd tegen racisme en voor de verdediging van migranten en vluchtelingen. Wij willen de oorzaken van het vluchten aanklagen en aanpakken en de klimaatopwarming is daar één van. Daarom steunen...>>>

De Raad Van Bestuur van Hand in Hand vzw bestaat uit:

Boone Bart

Isbai Saïda

Kandolo Lieven Miguel

Moro Sonia

Segers Ludo

Van Bouwel Willy

Wauters Joos

Dekeyser Marius (coördinator)

Nyanchama Stella (campagne verantwoordelijke)>>>

De Algemene Vergadering van Hand in Hand bestaat uit:

Azabar Sahila

Bens Chris

Boone Bart

De Graef Gunilla

El Majjoudi Mohamed

Isbai Saïda

Jaballah Sahd

Kandolo Lieven Miguel

Lahlali Mohamed

Moro Sonia

Ongena Hugo

Segers Ludo

Tassyns Erik

Van Bouwel Willy

Van Nimwegen Dirk

Verheyden Bruno

Wauters Joos

Dekeyser Marius (coördinator)

Nyanchama Stella (campagne verantwoordelijke)>>>

Volgend materiaal kan je downloaden:

Presentatie voor verenigingen/organisaties: hier>>>

Dekoloniseren is een werkwoord

Als getuige van een veranderende samenleving zijn we als bibliotheek verplicht om vragen te stellen over onze neutraliteit als cultureel archief en informatiecentrum. Hoe en waarom krijgt bepaalde kennis prioriteit en autoriteit tegenover anderen? Hoe ordenen en catalogiseren we deze kennisvormen? Wie bepaalt de selectie- en kwaliteitscriteria? En hoe dragen we bij aan een vernieuwing van de canon met verhalen en referentiekaders die er systematisch moeilijk hun toegang toe vinden?

Een externe commissie van...>>>

1. Dekoloniseeracties naar aanleiding van de moord op Lumumba 17 januari 1961

Op 17 januari 2019 is het 58 jaar geleden dat Patrice Emery Lumumba, eerste en voorlopig - buiten Tshombe in 1965 - enige democratisch verkozen premier van Congo werd vermoord, mede onder Belgische verantwoordelijkheid. Heel wat organisaties grijpen deze symbolische datum aan om het te hebben over het koloniale verleden (zie verder). Net zoals vorig jaar dringt ook Hand in Hand opnieuw aan op de erkenning van het koloniale verleden en de band met het huidige structurele racisme. Dit kan bvb door een (koloniale)...>>>

Teken de open brief: hier

Bestelling vensteraffiches: hier

Downloaden facebook-profiel: hier

Downloaden Facebook-omslagfoto: hier

>>>