Andere eigen campagnes of interessante campagnes die we steunen

Archief

De werkloosheid bij de zogenaamde allochtonen of nieuwe Belgen is onrustbarend hoog (tot vier maal hoger dan bij autochtonen). Ook voor wie hier geboren is, de taal perfect spreekt en het juiste diploma heeft blijft er een kloof die alleen verklaard kan worden door discriminatie en racisme.

Werk is de sleutel tot volwaardige deelname aan de samenleving. Mensen van etnisch-culturele minderheden de toegang tot werk ontzeggen is niet alleen een schending van hun mensenrechten, het verarmt ook de maatschappij in haar geheel. Talenten, energie en creativiteit van een hele...>>>

In 2011 bracht Idea Consult dit eerder al in kaart. 47 procent van de dienstenbedrijven krijgt met de regelmaat van de klok de vraag van klanten om vooral geen ‘allochtonen’ te sturen.19 procent van de bevraagde Vlaamse klanten geeft zonder verpinken toe niets van ‘allochtonen’ te willen weten. Uiteraard is het strafbaar als dienstverlener in te gaan op vragen tot discriminatie. Toch gebeurt het massaal. En erger. Koppen toont dat bedrijven het zelf vaak ook voorstellen aan de klant. Op die manier voeden ze de racistische vooroordelen en zetten ze aan tot discriminatie. En...>>>

Lees verder: http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/120328_dienstencheques_...

De uitzending van het nieuws: http://www.deredactie.be/permalink/1.1258251

De uitzending van Koppen: http://www.deredactie.be/permalink/1.1258611>>>