Andere eigen campagnes of interessante campagnes die we steunen

Archief

Missie

Hand in Hand tegen racisme vzw (kort Hand in Hand) iseen sociaal-culturele beweging die strijdt tegenstructureel racisme, een racisme dat ingebed is in onze maatschappij.

We streven naareen samenleving waarin alle mensen gelijke rechten en kansen hebben en discriminatie uitgebannen wordt.

We kiezen hierbij resoluut de kant van diegenen die het doelwit of voorwerp zijn van structureel racisme zoals mensen van kleur en mensen met een migratieachtergrond, en bepalen onze strategie vanuit dat perspectief.

Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor hun vermogen om...>>>

De meerdeerheidspartijen van de Vlaamse regering hebben zelf een voorstel van resolutie geformuleerd.>>>

Nabil Mallat & Chafic Amraoui (Hakuna Casting) waren reeds actief voor Hand in Hand: http://hakunacasting.com/en/work/hand-in-hand

Vertigoweb.be schrijft:

Matthias Schoenaerts blaast kleur en nieuw leven in televisieland als co-eigenaar van het nieuwe castingbureau Hakuna, dat staat voor diversiteit.

Schoenaerts stapt samen met Ken Lambrechts in het project. Ze willen van Hakuna een uniek castingbureau maken met diverse mensen die je nergens anders kan vinden.

Het verhaal van het bureau begon bij een samenwerking van Nabil Mallat, Chafic Amroui, Adil El...>>>

Actieplan Racismebestrijding

Als lokaal bestuur geeft de stad Gent via het actieplan Racismebestrijding - met een totaal van 58 maatregelen op vlak van werken, wonen, onderwijs en vrijetijdsbeleving - een duidelijk signaal dat discriminatie en racisme niet getolereerd worden.

Het actieplan omvat niet alleen acties met focus op racismebestrijding maar evengoed acties gericht op andere discriminatiegronden.

Dit plan kadert in het Gentse lidmaatschap van de European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) waarbij Gent één van de Europese steden is. Als lid van...>>>

Waarom blijft het in een samenleving gekenmerkt door superdiversiteit zo moeilijk om deze diversiteit te vertalen naar het kleine scherm, radio, geschreven pers? Hoe kan het dat vandaag stereotype beeldvorming van minderheden in onze maatschappij nog steeds bestaat en vaak onbewust binnensijpelt in de hoofden van media consumenten?>>>

Kom alles te weten over sociale bescherming in Noord en Zuid. Inspirerende samenkomst met alle campagnepartners.

AB Brussel - Zaterdag 3 oktober – deuren 17u - debat om 17.30u - €5>>>

Hand in Hand vzw tegen racisme vzw is een socio-culturele organisatie die strijdt tegen racisme en discriminatie in onze samenleving. Ze ijvert voor een positieve invulling van de diversiteit die onze maatschappij kenmerkt. Daarbij gaat ze ervan uit dat racisme en discriminatie vooral het gevolg zijn van structurele mechanismen die een structurele aanpak vergen. Deze aanpak is een samenlevings- en overheidsopdracht. We proberen deze verandering te versnellen door beroep te doen op middenveldorganisaties en burgers om druk uit te oefenen op instanties die macht hebben over deze structuren...>>>

Het aantal mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging, stijgt snel. De bestaande opvangplaatsen vullen zich in een recordtempo, en de overheid probeert zich aan deze veranderende omstandigheden aan te passen.De afgelopen weken (augustus 2015) heeft Vluchtelingenwerk Vlaanderen van heel wat burgers het signaal ontvangen dat ze zich graag willen inzetten voor de asielzoekers en vluchtelingen. Dat gaat van het doneren van kleren tot het in huis opvangen van vluchtelingen. Hieronder kan je alvast enkele mogelijkheden terugvinden.

SOCIALE BESCHERMING VOOR IEDEREEN

Ziek worden en je behandeling niet kunnen betalen. Je job of oogst verliezen en geen inkomen hebben. Heel je leven werken en geen pensioen krijgen. Voor ¾ van de wereld is dit realiteit. Bij de minste tegenslag komen zij in de problemen. Daarom voert 11.11.11 campagne voor sociale bescherming voor iedereen.

Kom op 24 april 2016 naar Brussel om te protesteren tegen de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen! Het "Platform Geen Gevechtsvliegtuigen" nodigt alle Belgische burgers uit om die dag om 14u te komen betogen in Brussel (Centraal Station) tegen deze onverantwoorde geplande uitgave. 

Schrijf het alvast in je agenda en nodig je vrienden, buren, familie en kennissen uit! En nodig je vrienden uit via Facebook!