Andere eigen campagnes of interessante campagnes die we steunen

Archief

De prestigieuze rechtenfaculteit van de Amerikaanse universiteit Harvard doet zijn officiële wapen in de ban. Daartoe heeft een commissie van de topuniversiteit gekozen. Het symbool zou ongepast zijn omdat het is ontleend aan het familiewapen van een 18e-eeuwse slavenhouder, die ooit de eerste leerstoel van de rechtenfaculteit financierde.

Lees verder: http://www.demorgen.be/buitenland/harvard-schrapt-embleem-faculteit-vanw...>>>

Campagnebrief tweede trimester 2016

Campagnebrief eerste trimester 2016

Campagnebrief derde trimester 2016

Campagnebrief vierde trimester 2016

Campagnebrief eerste trimester 2017

Campagnebrief tweede trimester 2017

Campagnebrief derde trimester 2017

Campagnebrief eind 2017

Campagnebrief eerste trimester 2018

Campagnebrief tweede trimester 2018

Campagnebrief derde trimester 2018

Campagnebrief vierde trimester 2018

Campagnebrief eerste trimester 2019

Campagnebrief tweede...>>>

Voor gelijke kansen, tegen discriminatie

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. We doen dat in een geest van dialoog, samenwerking en respect.

http://www.unia.be/nl>>>

Met “945 in beeld” willen we aan mensen op de vlucht de kans geven hun persoonlijke verhaal te vertellen. Aan de hand van interviews vragen we naar het verhaal van hun vlucht maar ook naar hun dromen, hun mooiste herinneringen, hun hobby’s. Zo ontdekken we waarschijnlijk al snel, dat die vreemde niet zo vreemd is en groeit er meer mogelijks meer begrip en verbondenheid.

>>>

We zijn een groep mensen, Nederlandstaligen en Franstaligen, die graag fietsen en die militeren voor een rechtvaardige vrede in het Nabije Oosten. Wij willen aanklagen dat Israël het internationale recht niet respecteert en we willen de aandacht trekken op:

lees verder: http://www.mo.be/opinie/naar-een-dekolonisatie-van-de-westerse-geest>>>

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160111_02062258>>>

http://weekend.knack.be/lifestyle/radar/3-vluchtelingen-lopen-mee-tijden...>>>

Op maandag 5 oktober vertrekt Warda El-Kaddouri naar New York waar zij als VN-jongerenvertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad deelneemt aan de Derde Commissie (Sociale en Humanitaire Zaken) van de 70e Algemene Vergadering. Hier staan de komende weken de onderhandelingen van een jeugdresolutie op de agenda. Warda zal er haar stem en die van Vlaamse kinderen en jongeren laten horen tijdens de discussies rond onder meer de rol van jongeren in de Post-2015 agenda en jeugdwerkloosheid.

Warda mag als deel van de officiële Belgische delegatie namens België het woord...>>>

Visie

Onze Belgische en Vlaamse samenleving is in de feiten divers, maar heel wat mensen worden omwille van groepskenmerken als minderwaardig behandeld. Dat racisme is structureel.

Met structureel racisme bedoelen we in onze regio eenideologie en een systeem dat in de voorbije eeuwen van kolonisatie en slavernij door de Europese elites is ontwikkeld en verfijnd. Via bewuste en onbewuste indoctrinatie creëert én verantwoordt het een hiërarchie en allerlei soorten machtsverhoudingen tussen mensen. Dat gaat gepaard met vormen van ontmenselijking van mensen zonder macht. Die hiërarchie...>>>