Archief

In een open brief op initiatief van de advocaten van Progress Laweyers Network, ondertekend door organisaties en mensen uit het middenveld en de cultuurwereld, uiten ze hun kritiek op de nieuwe vreemdelingenwet. Die maakt het mogelijk om legaal verblijvende burgers van andere origine een bevel te geven om het grondgebied te verlaten, zelfs als ze in België geboren zijn. De Dienst Vreemdelingenzaken kan dat beslissen op basis van vage redenen van verstoring openbare orde of nationale veiligheid.

(Mieke Van Laer, Progress Lawyers Network)

Op 9...>>>

Met “945 in beeld” willen we aan mensen op de vlucht de kans geven hun persoonlijke verhaal te vertellen. Aan de hand van interviews vragen we naar het verhaal van hun vlucht maar ook naar hun dromen, hun mooiste herinneringen, hun hobby’s. Zo ontdekken we waarschijnlijk al snel, dat die vreemde niet zo vreemd is en groeit er meer mogelijks meer begrip en verbondenheid.

>>>

Nog tot 29 september gaat Vluchtelingenwerk Vlaanderen op zoek naar gastvrije initiatieven voor vluchtelingen en asielzoekers in Vlaanderen en Brussel.

Organiseert je bib workshops rond vluchtelingen? Zamelt je school geld in voor kinderen op de vlucht? Speelde je een spel met het asielcentrum in de buurt? Geef je als bedrijf specifiek kansen aan vluchtelingen? Of zet je je als vrijwilliger in?

Surf dan snel naar http://www.gastvrijegemeente.be en maak kans op één van de zes Gastvrije Awards en 1000 euro voor het meest gastvrije individu, vereniging, school,...>>>