Archief

Uit de statistieken van de VDAB blijkt een grote tewerkstellingsachterstand van “allochtonen”. Eén op vier werkzoekenden in Vlaanderen behoort tot een etnisch-culturele minderheid. Met of zonder Belgische nationaliteit, hier of buiten de Europese Unie geboren, hoog- en laaggeschoold, … Allen samen hebben ze gemiddeld vier tot vijf maal meer kans om werkloos te zijn dan mensen die hier al enkele generaties wonen, geen vreemde naam hebben of een andere huidskleur. Opleidingsachterstand en taalproblemen kunnen dit maar deels verklaren, discriminatie en vooroordelen spelen een grote rol....>>>