Archief

Waarover gaat het? In het huidige weldenkende Vlaanderen is het woord “ racisme” bijna taboe geworden. Uiteraard zijn we er allemaal tegen maar “ is er eigenlijk nog wel een probleem? ” Extreemrechts ligt op apegapen, er is een wetgeving tegen racisme, Europa verplicht de (vele) overheden om discriminatie aan te pakken…

Tegelijk blijft de tewerkstellings- en onderwijsachterstand van mensen met een migratieachtergrond groeien en neemt de zogenaamde “ gekleurde ” armoede gestaag toe. Het toekomstperspectief van vele jongeren...>>>