Archief

De pin wordt de komende weken over heel Vlaanderen uitgedeeld. Elke pin is een verbodsteken met daarin een vraagteken.

Marius Dekeyser, coördinator van initiatiefnemer Hand in Hand, legt uit: ‘Met deze pin stellen we de vraag waarom zoveel jobs verboden blijven voor een groot deel van de bevolking, waarom zij geen kansen krijgen om hun vaardigheden en kwaliteiten in te zetten in onze samenleving. Door zoveel mogelijk mensen de pin te laten dragen, geven we een sterk signaal dat heel veel mensen zich vragen stellen bij de uitsluiting van mensen met een migratie-achtergrond bij...>>>

De werkloosheid bij de zogenaamde allochtonen of nieuwe Belgen is onrustbarend hoog (tot vier maal hoger dan bij autochtonen). Ook voor wie hier geboren is, de taal perfect spreekt en het juiste diploma heeft blijft er een kloof die alleen verklaard kan worden door discriminatie en racisme.

Werk is de sleutel tot volwaardige deelname aan de samenleving. Mensen van etnisch-culturele minderheden de toegang tot werk ontzeggen is niet alleen een schending van hun mensenrechten, het verarmt ook de maatschappij in haar geheel. Talenten, energie en creativiteit van een hele...>>>