Antiracistische ambities

Beste Mevrouw, Mijnheer,

 

 

Sinds begin oktober kennen we de intenties van de Vlaamse regering. Voor de strijd tegen racisme en discriminatie ziet het er niet goed uit. Niettegenstaande de oproepen van onder andere Hart Boven Hard om voor een beleid te kiezen weg van het extreemrechts gedachtengoed, kozen de meerderheidspartijen voor een verzwakking van het maatschappelijk middenveld dat zich inzet voor een inclusieve samenleving.

Ook Hand in Hand dreigt getroffen te worden door deze maatregelen. Onze subsidies worden zoals bij vele sociaal-culturele organisaties verminderd en ook onze partners worden gekortwiekt. Dat maakt de strijd tegen racisme en discriminatie niet minder belangrijk en des te urgenter.

 

We gaan er dus meer dan ooit tegenaan.

Op 17 januari (moord op Lumumba) openen we in Antwerpen met een aantal lezingen rond “Dekoloniseren gaat over macht”. Dekoloniseren is geen vrijblijvende oefening om onze geest te bevrijden van koloniale inzichten maar vooral een strijd voor de afbouw van discriminerende en onderdrukkende structuren.

Tot 30 juni (onafhankelijkheidsdag) roepen we iedereen in Vlaanderen op om mee op zoek te gaan naar baanbrekers, motiverende figuren in de geschiedenis, die opkwamen voor antiracisme en emancipatie.

 

Samen met onze partners in Platform2103 mobiliseren we opnieuw een brede antiracistische beweging.  21 maart 2020 roepen we op voor massale aanwezigheid in Brussel. 

Met PraktijktestenNu willen we mensen een juridisch wapen geven waarmee discriminatie effectief kan bestreden worden. De voorbije verkiezingen toonden dat de politieke wil hiervoor stijgt en dat maatschappelijke druk haar effect laat zien.

 

Onze ambities voor een antiracistische samenleving worden dus niet afgezwakt. In het huidig politiek klimaat moeten we echter hopen dat we op jouw onontbeerlijke steun kunnen rekenen. Waarvoor onze oprechte dank.

 

Je ontvangt een fiscaal attest vanaf een storting van minstens €40 op onze rekening BE39 0000 0001 1619. 

 

Met vriendelijke groeten,

PS1. Met je email-adres kunnen we je gemakkelijker op de hoogte houden van onze werking en campagnes. Stuur gerust een mailtje naar info@anti-racisme.be met vermelding van “e-nieuwsbrief”. Je kan ook aangeven dat je wil meewerken.

PS2. Het fiscaal attest kan automatisch in je belastingvoorstel verwerkt worden als we je rijksregisternummer kunnen vermelden. Dat zullen we doen, conform de regels van GDPR, als je dit ons doorstuurt of vermeldt bij de mededeling van de overschrijving.  

 

 

Ludo Segers                            Marius Dekeyser

Voorzitter                                coördinator