21 maart, Internationale dag tegen racisme en discriminatie

50 jaar geleden, sloten de Verenigde Naties een eerste internationaal mensenrechtenverdrag om de algemene principes uit de Universele verklaring van de Rechten van de Mens te concretiseren. De VN resolutie verplicht landen om rassendiscriminatie met alle middelen te voorkomen en uit te bannen.  Twintig jaar na het einde van WOII met zijn Holocaust en toen zowel de dekolonisatie als de apartheid nog volop aan de gang waren, vormde dit verdrag een sterke belofte van de internationale gemeenschap. Maar 50 jaar later blijkt dit verdrag nog niet verouderd.

#STOPDISCRIMINATIEOPHETWERK

Het is een trieste verjaardag. Nationaal en internationaal onderzoek toont aan dat ongelijke kansen op de arbeidsmarkt blijven bestaan voor mensen met migratieachtergrond.  Zowel in de zoektocht naar werk als tijdens de loopbaan. We mogen niet meegaan in een klimaat waar vooroordelen als realiteit worden aanzien, waar platte racistische uitspraken worden voorgesteld als de waarheid, …

één op twee werknemers met een migratieachtergrond ervaart discriminatie  door collega’s, cliënten of leidinggevenden. Het gaat dan niet om een grapje. Het gaat om uitschelden, intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van belangrijke informatie.

Discriminatie op de werkvloer is een ernstig probleem. Slachtoffers verliezen het plezier in hun werk, raken gedemotiveerd, functioneren slechter en er kunnen psychische problemen ontstaan. Dit alles verhoogt de kans op uitval. Jammer dat hierdoor talent verloren gaat.

Zwijgen is discriminatie oogluikend toelaten. Reageer op veralgemeningen en stereotypen en laat vooroordelen jouw gedrag niet bepalen. Zet andere mensen aan het denken en verspreid mee onderstaande. 

________________________________________

Word jij ook zo kwaad van onrechtvaardigheid? Ben jij ook tegen discriminatie? Help onze oproep  #stopdiscriminatieophetwerk mee te verspreiden!

Op 21 maart wil ACV Diversiteit een filmpje lanceren. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig! Ben jij een enthousiaste facebook- en twittergebruiker? Spreek dan je netwerk aan en deel massaal ons filmpje. Zijn er voldoende deelnemers, dan gaat die dag een filmpje viraal. Indien niet, dan verdwijnt het filmpje voorgoed in het ijle. En dat zou jammer zijn! Marijke Pinoy en Dirk Typens gaven samen met enkele leden het beste van zichzelf. Benieuwd?

Surf naar www.acv-online.be en kies samen met ons voor verdraagzaamheid! Daarna is het wachten geblazen tot 21 maart.

Doe alvast mee via Thunderclap: http://thndr.me/38kgqA